امروز:
پنجشنبه - ۱۰ اسفند - ۱۴۰۲

پروژه‌هاي انجام شده

فهرست پروژه‌هاي انجام شده توسط مديريت بهینه سازی انرژی در بخش صنعت
   
 
# عنوان پروژه ها
1  کمک بلاعوض به منظور بهبود فناوري توليد آجر در کارخانه آجر ماشيني مريخي پور
2  کمک بلاعوض به منظور بهبود فناوري توليد آجر در کارخانه آجر ماشيني كوثر سپاهان
3  بهينه‌سازي سيستمهاي احتراق دستگاه‌هاي شعله افكن
4  مميزي انرژي و تهيه ساختار واحد بهينه‌سازي مصرف انرژي در كارخانه سيمان خوزستان
5  طرح مطالعاتي كاهش مصرف انرژي در فرآيندهاي به شدت انرژي بر با استفاده از آناليز Pinch
6  تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنعت كاشي ، چيني و آجر
7  ساخت وتوليد دستگه‌هاي گرمايشي صنعتي با راندمان بالا
8  تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنعت سيمان كشور
9  تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژی در صنعت قند و شکر
10  تدوين معيارهاي مصرف وبانك اطلاعاتي انرژي درصنايع نساجي
11  انجام مميزي مقدماتي انرژي در کارخانه روغن نباتي پارس وروغن کشي اکسدانه
12  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي درواحدهاي اوره وآمونياک پتروشيمي رازي
13  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کار خانه کوير
14  مميزي انرژي در کارخانه شيشه همدان
15  مميزي انرژي در گروه صنعتي كاوه
16  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه شيشه لرستان
17  مميزي انرژي در کارخانه شيشه قزوين
18  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه شيشه ليا
19  مميزي انرژي در کارخانه شيشه و گاز شوکا
20  مميزي انرژي در کارخانه شيشه تاكستان
21  مميزي انرژي در كارخانه نوري تازه
22  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه شيشه ايران
23  مميزي انرژي در کارخانه شيشه مينا
24  مميزي انرژي در كارخانه لاستيك دنا
25  مميزي انرژي در كارخانه شيشه اصفهان
26  مميزي انرژي در كارخانه لامپ پارس شهاب
27  مميزي انرژي در کارخانه سيمان آباده
28  مميزي انرژي در کارخانه سيمان هگمتان
29  مميزي انرژي در کارخانه سيمان کرمان
30  مميزي انرژي واسقرار واحد مديريت انرژي در 25 کارخانه آجر
31  تهيه طرح نوسازي 5 كارخانه آجر با گرايش بهينه‌سازي مصرف سوخت
32  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کار خانه سيمان بجنورد
33  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کار خانه سيمان کارون
34  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کار خانه سيمان سفيد بنويد
35  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کار خانه سيمان هرمزگان
36  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کار خانه سيمان بوشهر
37  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کار خانه سيمان استهبان
38  مميزي انرژي و استقرارواحدمديريت انرژي در كارخانه سيمان شمال
39  انجام مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه سيمان صوفيان
40  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه سيمان اصفهان
41  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه‌هاي سيمان كشور
42  مميزي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه دوده صنعتي پارس
43  مميزي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه سولفاتيك
44  مميزي و استقرار واحد مديريت انرژي در شركت معدني املاح ايران
45  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه سيمان ايلام
46  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه سيمان ني ريز
47  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه سيمان لوشان
48  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه سيمان داراب
49  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه سيمان اردبيل
50  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه سيمان شرق
51  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه ايران ياسا
52  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه لاستيك پارس
53  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه آرتاويل تاير
54  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کارخانه ايران تاير
55  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در مجتمع صنايع لاستيك يزد
56  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه لاستيك خوزستان
57  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه كوير تاير
58  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه روغن نباتي ناز اصفهان
59  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه الياف
60  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي دربخش كشت و صنعت
61  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي دربخش زراعت وباغداري
62  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه نساجي بروجرد
63  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه يزد باف
64  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه نساجي اكباتان
65  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه ليكا
66  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه كاغذ لطيف
67  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه كاغذ سازي كهريزك
68  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه كاغذ سازي كاوه
69  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه كاغذ سازي پارس
70  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه فيبر ايران
71  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه پاكريس
72  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه ايران ترمه و تهران پتو
73  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه پارسيلون
74  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه پاكسان
75  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در 10كارخانه آجر
76  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه آلوميناي ايران
77  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه LAB
78  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه هنكل پاك وش
79  مميزي انرژي مجتمع صنعتي کريت
80  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه شيرين دارو
81  مميزي و مديريت مصرف انرژي در كارخانه آلومنيوم پارس
82  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه دارو سازي زكريا بصورت صد در صد
83  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در کار خانه آجر گرگان زمين
84  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه گچ سيسمين سمنان
85  مميزي و مديريت مصرف انرژي در كارخانه‌هاي تغليظ سرب و روي شركت كالسيمين
86  مميزي انرژي و استقرار واحد مديريت انرژي در كارخانه نويد آلياژ
87  مميزي انرژي در کارخانه شيشه ايران
88  تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنايع آلومينيوم
89  تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنعت شيشه و جام
90  طرح پايلوت پياده سازي سيستم كنترل مكانيزه تهويه در 4 سالن مرغداري
91  تبديل سوخت مشعل هاي صنعتي از سوخت مايع به گاز طبيعي
92  ارائه خدمات کار شناسي براي گاز رساني به صنايع
93  بررسي وضعيت انرژي در بخش كشاورزي
94  مديريت مصرف انرژي در کارخانه گلوکزان
95  شناسايي و جمع آوري بانک اطلاعاتي ازکليه واحدها و کارخانه‌هاي توليدکننده آجر و بلوک
96  مميزي انرژي و استقرارواحد مديريت انرژي در کارخانه کاشي طوس
97  تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنايع توليدي گچ و آهك
98  تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنايع توليد روغن نباتي
99  تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در روغن وگريس
100  تدوين كارنامه عملكرد بخش صنعت
101  مدلسازي ذوب و انتقال حرارت در كوره‌هاي ذوب شيشه
102  بهينه‌سازي مصرف انرژي در ايستگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي
103  ارئه جزئيات عايقكاري مناسب در سالنهاي مرغداري و ميزان صرفه جويي ناشي از آن
104  امكان‌سنجي و توجيه اقتصادي طرح جايگزيني مشعل‌هاي صنعتي با راندمان بالامناسب در هر شاخه صنعتي
105  انتخاب كوره‌هاي ريخته گري (ذوب و ريخته گري) بهينه در ايران و تحليل علمي وآماري
106  تهيه بانك اطلاعات شركت‌هاي تخصصي خارجي در زمينه بهينه‌سازي انرژي در صنعت
107  بررسي مصرف انرژي و راهكارهاي بهينه‌سازي آن در بخش‌هاي مختلف كوره‌هاي مورد استفاده در خط توليد آجر و محصولات سراميكي
108  بررسي بخار فشار پايين مجتمع پترو شيمي رازي
109  برگزاري 10 دوره آموزشي تخصصي بهينه‌سازي انرژي در شاخه‌هاي مختلف صنعتي
110  امكان سنجي در زمينه استفاده از تايرهاي فرسوده بعنوان سوخت در کارخانه‌هاي سيمان
111  برگزاري سمينارهاي عمومي و دوره‌هاي تخصصي مديريت و مميزي انرژي
112  بررسي فني و امكانسنجي بازيافت حرارت از گازهاي خروجي از كوره‌هاي بخار در صنايع قند
113  تدوين استاندارد مصرف انرژي در 9 پالايشگاه نفت كشور و پالايشگاه‌هاي جديدالاحداث و ارائه راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي
114  تدوين استاندارد مصرف انرژي براي 5 محصول آروماتيك، اوره، متانول، الفين، آمونياك ؛ تدوين معيار مصرف انرژي براي محصولات پليمري و غيرپليمري ؛  واحدهاي جديدالاحداث و ارائه راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي
115  تدوين استاندارد و برچسب انرژي در ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز (شامل خطوط انتقال و غيره) و ارائه راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي
116  تدوين استاندارد و برچسب انرژي در خطوط انتقال نفت، فرآورده‌هاي نفتي و تلمبه‌خانه‌ها و ارائه راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي
117  بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع آجر،‌ كاشي و سراميك و كارخانجات جديدالاحداث و ارائه راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي
118  تدوين استاندارد و برچسب انرژي براي گرمكن هاي صنعتي با روش انتقال حرارت جابجايي
119  اجراي طرح پايلوت افزايش راندمان بويلرها از طريق كنترل اتوماتيك
120  اعطاي يارانه سود تسهيلات بانكي جهت بهينه‌سازي انرژي در خط توليد كارخانه سيمان مازندران
121 ‍‍‍ مطالعات امكان ستجي فني - اقتصادي طرح CCHP (شهر جديد پرند و حرم مطهر حضرت علي‌بن موسي‌الرضا(ع))
122  افزايش بهره‌وري انرژي در پنج صنعت انرژي بر پالايشگاه‌هاي نفت، مجتمع هاي پتروشيمي،‌ آهن و فولاد، سيمان و آجر با استفاده از تسهيلات صندوق جهاني محيط زيست
123  تدوين معيار مصرف انرژي در 5 محصول غير پليمري آروماتيك، اوره، متانول، الفين، آمونياك و 15 محصول پليمري پتروشيمي
124  تدوين استاندارد مصرف انرژي در 12 پالايشگاه گاز كشور و پالايشگاه‌هاي جديدالاحداث و ارائه راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي
125  اجراي طرح پايلوت توليد همزمان گرما، سرما و توان (CCHP) در دانشگاه كاشان با ظرفيت الكتريكي اسمي 1 مگاوات
126  مطالعات امكان ستجي فني - اقتصادي طرح CCHP كارخانه سيمان اروميه، پژوهشكده علوم و فن‌آوري انرژي دانشگاه شريف، نيروگاه بزرگ خارك
127  بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع قند و شكر، روغن نباتي و تاير و تيوب و ارائه راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي
128  مطالعه، پژوهش و طرح سهميه‌بندي و تدوين معيار مصرف سوخت در فرايندهاي توليد واحدهاي گلخانه‌اي تجاري كشور
129  اعطاي يارانه سود تسهيلات بانكي جهت بهينه‌سازي انرژي در خط توليد كارخانه سيمان صوفيان
130  تدوين استاندارد مصرف انرژي در صنايع سرب و روي و ارائه راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي
131  بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع آهن و فولاد و ارائه راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي
132  بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع سيمان، گچ و آهك و ارائه راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي
133  مميزي انرژي در صنايع مس
134  طراحي و ساخت موتور ديزل سنگين دوگانه‌سوز V-12 (طرحD-87) و ارائه دانش فني موتور
135  مطالعه بخش‌هاي عرضه و تقاضا در منطقه ويژه اقتصادي پارس و ارائه راهكار‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي
136  مديريت طرح تدوين دانش فني موتورD-87 دوگانه‌سوز
137  تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنايع كمپوت و كنسرو، كنستانتره و آب ميوه و بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع لبني
138 بازنگري / تدوين استاندارد مصرف انرژي روغن موتور و روغن تصفيه
139  تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در واحدهاي نمك‌زدايي
140  تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در واحدهاي گاز مایع ( NGL)
141 بازنگري / تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنايع چوب و كاغذ
142 تدوين استاندارد مصرف سوخت در مرغداري‌هاي كشور
143 تدوين استاندارد و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي يوتيليتي مركزي، مجتمع‌هاي پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي نفت و گاز
144 مميزي انرژي و تدوين استاندارد مصرف انرژي در صنايع مس
 
 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
كدپستي: 1991813941 

ارسال نظرات و پیشنهادات:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829