مقالات ساير موضوعات

تهيه كننده

عنوان مقالات

#
Morteza M.Ardehali
Theodore F. Smith

Analysis of Energy Management Control System and Operational Inefficiencies

1

B. Farhanieh ,S. K. hannani
M. K. Jeddy , B. H. Beheshti

Morteza M.Ardehali, Theodore F. Smith 2
  آلاينده پنهان ساخت و ساز شهري 3
مژگان طبابايي زواره آلودگي هواي شهر تهران،‌ وضعيت موجود، منابع انتشار و تصوير آينده 4
كامران بخشي ارتباط آلودگي هواي شهر تهران با مصرف سوحت 5
مژگان فتحیان پور ارزیابی اقتصادی مصرف سوخت در ساختمان 6
تركاشوند / راهب ارزيابي الگوي مصرف انرژي از نظر كالبدي در خانه هاي نوساز روستايي حاشيه درياي خزر 7
شفيعي ارزيابي تركيب بهينه حامل هاي انرژي در بخش خانگي استان تهران با استفاده از مدل عرضه انرژي 8
هدايت كارگر شوركي ارزيابي موانع رشد شركتهاي مشاوره و خدمات انرژي در ايران
(كاوشي به منظور شناسايي و اولويت بندي ريشه ها)
9
هاني تحويل زاده
احمد افشار
استفاده از شبكه جهاني اينترنت براي آموزش و بهبود اطلاعات سيستمهاي مديريتي ساختمان 10
  استفاده از گاز طبيعي در تكنولوژي سلول سوختي جهت تامين برق و گرما در ساختمانها به ويژه در مناطق دور دست 11
بوذرجومهر قاسمي / .ملك ارسلان صدري / علي سوفسطايي الگو سازي، مميزي، بهينه سازي و مقايسه مصرف انرژي در ساختمان‌هاي عمومي با استانداردهاي داخلي و خارجي 12
منوچهر رياحي الگوهاي زندگي به صورت پايلوت در يك شهر سازگار با محيط زيست 13
بهروز محمدي يگانه الگوهايي جهت استفاده بهينه از انرژي با تاكيد بر ويژگيهاي جغرافيايي و تاريخي در مناطق خشك و نيمه خشك ايران 14
نادر مطيع حق شناس الگوي بهينه مصرف انرژي در بخش ساختمان با تاكيد بر بنيان هاي اجتماعي و فرهنگي 15
ايرج تبريزي الگوي بهينه مصرف انرژي در ساختمان 16
سوسن اصغري الگوي مصرف انرژي 17
حميد رضا زارعي پور
ندير پور جم
امكان صرفه جويي در مصرف برق كولرهاي گازي با به كارگيري چند نكته-شرايط واقعي 18
رسول آخرتي / علي نوروزي منش / سپهر صنايع / مهدي آقايي ميبدي انتخاب توربين گاز و موتورهاي رفت و برگشتي در سيستم هاي توليد هم زمان حرارت و قدرت در مجتمع هاي تجاري، اداري و مسكوني 19
رسول آخرتي / علي نوروزي منش / سپهر صنايع / مهدي آقايي ميبدي نتخاب ميكرو توربين در سيستمهاي توليد هم زمان حرارت و قدرت در ساختمانهاي تجاري اداري و مسكوني 20
ابرهيم شعرا انرژي برق را جهت گرمايش بدون افزايش توليد جايگزين سوخت هاي فسيلي كنيم 21
محمد مهدي / شفيع ديزجي / پونه نعيمي / رضا گلزاريان انرژي مگنتو هيدرو ديناميك 22
فاطمه ماه منير شهرتاش انرژي،انتشار دي اكسيد كربن و توسعه پايدار 23
بهروز بوغلان دشتي
مهرداد معتمدي
اولين نيروگاه زيست توده بر مبناي زباله هاي شهري مشهد مقدس 24
علي اكبر آزماتي بررسي اثر رنگ مناسب و تاثيرات روحي، رواني بر دانش آموزان در ساختمان‌هاي با كاربري آموزشي در اقليم هاي مختلف از ديدگاه صرفه جويي در مصرف انرژي 25
سيد علي جزايري / رضا ابراهيمي / سيد عليرضا موسويان بررسي اثرات كيفيت گاز،طبيعي در ارزش حرارتي آلايندگي و دماي احتراق در مصارف خانگي و صنعتي 26
ويكتوريا آزاتيان بررسي آثار زيست محيطي ناشي از كاربرد انرژي هاي فسيلي 27
ساناز عرب زاده اسفر جاني
سيامك كاظم زاده حناني
بررسي پارامترهاي موثر در ميزان مصرف در انرژي در بخش مسكوني در ايران 28
شعباني كيا بررسي پتانسيل كيفي استحصال انرژي از منابع زيست توده 29
اكبر شعباني كيا / علي نظري / .مرتضي خلجي اسدي بررسي تاثير احداث نيروگاه بيوگازي در تامين انرژي و كاهش معضلات زيست محيطي موائد شهري در تهران 30
  بررسي تاثير جهت گيري جنس ورنگ جداره بيروني ساختمان و حرارت اكتسابي از خورشيد 31
  بررسي تاثير هندسه حفره آجر بر روي ميزان انتقال حرارت نفوذي به داخل ساختمان 32
  بررسي تاثيرات رواني محيط بر رفتار انسان در حيطه مصرف انرژي 33
ميترا مدرسي
.مهدي بزرگ زاده يزدي
بررسي توسعه گازرساني به روستاهاي كشور از لحاظ روش شناختي و ارزيابي اقتصادي آن از طريق شبيه سازي 34
احمدي بررسي سيستم‌هاي سرمايش تابشي غير مستقيم سقفي از نظر مصرف انرژي و آسايش حرارتي 35
مجتبي رسولي كوهي / مرتضي خلجي اسيدي / بتول صفايي بررسي عوامل موثر بر توليد توربين هاي برق بادي-سايت منجيل و رودبار 36
  بررسي فرآيند توليد برق از زائدات ميادين ميوه و تره بار -مطالعه موردي ميدان ميوه و تره بار مركزي تهران 37
محمد يزداني بررسي فضاهاي آموزشي شمال غرب كشور در ارتباط با رعايت اصول مصرف بهينه انرژي 38
جواد نصيري
مهدي اشجعي
بررسي فني -اقتصادي جايگزيني برق به جاي نفت در روستاهاي كشور 39
هدايت كارگر شوركي
فاطمه پاكنژاد
بررسي كاركرد آموزش هاي دانشگاهي در توسعه فن آوري انرژي در ايران 40
  بررسي ميزان اتلاف انرژي در ساختمانهاي شهر اصفهان و ارائه راه حل بهينه جهت صرفه جويي در مصرف انرژي 41
  بررسي نقش فناوري هاي نو در تغيير عادات مصرف كنندگان و راهكارها و سياست هاي كاهش ميزان انرژي مصرفي در ساختمان ها 42
مظفر علي مهرابيان
موسي فرهادي
بررسي نيروگاه هاي برق آبي از ديدگاه انرژي محيط زيست،اقتصاد ،منابع تجديد پذير گردشگري و ايجاد اشتغال 43
  بررسي و مقايسه برنامه هاي شبيه سازي مصرف انرژي در ساختمان 44
سيف اله محمدي برنامه ريزي كلان-شهرهاي جديد وشهرك هاي استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي 45
مفيدي
پور ناصري
بهره گيري از نور طبيعي روز در ساختمان مدارس 46
جمشيد رياضي / مرتضي خرمي بهره وري از ذخائر طبيعي و حفظ محيط زيست 47
  بهينه سازي توليد و مصرف مواد سوختي در صنايع نفت 48
سامان جودت نيا بهينه سازي كاركرد سيستم هاي توليد هم زمان آپارتماني براي يك مصرف كننده نمونه 49
علي كياني فر
داريوش حسينيان
بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در كارخانه متالوژي پودر مشهد با استفاده ازدستگاه soft-starter 50
عليرضا معلم زاده
كوروش امير اصلاني
بهينه سازي مصرف انرژي براي توليد روشنايي از طريق ايجاد فرآيند التهاب 51
محمدرضا خدادادي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان خوابگاه هاي دانشگاه ها 52
اصغر حاج سقطي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان 53
  بهينه سازي مصرف انرژي در مدارس-بهره گيري از پتانسيل هاي اقليم گرم و خشك 54
بهروز چگيني بهينه سازي مصرف انرژي 55
ميترا پيروي / حسين ارغواني بهينه سازي مصرف برق در ساختمان 56
رحيمي بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمانهاي صنعتي 57
  بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمانهاي موجود و در حال ساخت با هوشمند سازي مصرف انرژي در آنها 58
اصغر راضي بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان 59
مفيدي بهينه سازي و ميريت انرژي درمدارس 60
آرش احساني / علي محمد رنجبر / محمود فتوحي / شهرام چهلگردي پايايي تامين برق ساختمانها با بهره گيري از توليدات پراكنده 61
محمد ميرزايي / تورج بطحايي / امير حسين محمودي پتانسيل سنجي استفاده از روش هاي مختلف بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي در بخش ساختمان 62
علي اكبر عالم رجبي/ محمد علي فضيلتي پتانسيل كاهش مصرف سوخت در ساختمانهاي اداري 63
جواد نصيري
احمد كهربائيان
پتانسيل منابع زيست توده در ايران واولويت بندي منابع بر مبناي قابليت توليد برق 64
زهرا مهدي پور/ سعيد ارغواني پيشرفت هاي جديد در مناسب سازي آب و هوا از ديدگاه پايداري 65
  پيشگيري از بحران با مديريت توليد و مصرف بهينه منابع انرژي 66
مهناز محمودي/ مجيد مفيدي تاثير اقليم بر كالبد بادگيريهاي يزد و بندر لنگه 67
علي عباسي
خليل بانان
تاثير انتخاب بهينه موتورهاي الكتريكي در مصرف بهينه انرژي و صرفه جويي اقتصادي 68
سيد محمد صادق زاده
محمد حسن اسدي
تاثير برنامه بهينه تامين سرمايش بخش ساختمان كشور بر كاهش انتشار آلاينده هاي زيست محيطي و هزينه هاي اجتماعي ناشي از آن 69
جواد ابوالفضل اصفهاني
علي فرهبد
تجزيه و تحليل جايگزيني انرژي خورشيدي و باد در بخشي از كارخانه آجر ماشيني زمرد 70
عليمراد شريفي / مجتبي هراتيان تحليل اقتصادي كاربرد سيستم هاي فتوولتائيك در استان اصفهان 71
محسن دوازده امامي/ حميد جان نثاري/ عبدالرضا ميربها/ لاله الماسيان تخمين مقدار مونوكسيد كربن در خروجي محفظه احتراق به كمك روش فازي 72
نادر مطيع حق شناس تدوين استراتژي اجتماعي الگوي مصرف بهينه انرژي در دستيابي به توسعه پايدار فرصت ها و چالش ها 73
فاطمه فدايي وطن/ سهراب محمد نيا قرائي/محمد غلامي بيرقدار تعيين تقويم نياز به سايه و آفتاب الگويي در جهت بهينه سازي مصرف انرژي مطالعه موردي شهرستان مشهد 74
ليلا اميني
نويد حاج بابايي
تعيين جايگاه مناسب جهت احداث ساختمان و كارخانجات در جلوگيري از اتلاف انرژي تجديد پذير با توجه به سيستمهاي جوي گذرا از منطقه 75
ليلا اميني
نويد حاج بابايي
تعيين قوانين جهت بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از پارامترهاي هواشناسي 76
قاسم زاده
نوري محمد
تعيين محدوده آسايش حرارتي در فضاهاي بسته آموزشگاهي يزد-اصلاحيه اي بر نمودار زيست اقليمي ساختماني 77
عباس جان قرباني/مجتبي هراتيان/اميد بدري زاده تكنولوژي ها و روش هاي مديريت انرژي در ساختمان 78
بهنام خدايار تكنولوژي هاي جديد در ساخت ساختمان-اصلاح ساختار ساختمانهاي موجود 79
اكبر صفوي تكنيك هاي علوم رفتاري و اجتماعي در بهينه سازي مصرف انرژي 80
علي نجات بخش اصفهاني توسعه پايدار و كاهش آلودگي محيط زيست 81
افشين بور بور اژدري/سيامك كاظم زاده/يداله سبوحي توسعه مدل بهينه عرضه انرژي براي يك روستاي نمونه 82
بهمن مختاري توليد آجرهاي با ابعاد استاندارد و سفالين پر شده از فوم براي هدايت حرارتي كمتر 83
محسن دوازده امامي
سعيد خرسند
توليد آلاينده هاي ناشي از سوخت هاي هيدروكربني در محيط هاي سر بسته 84
فرزاد صفايي/عادل اكبري توليد الكتريسيته به روش بيوماس 85
شمسي علامي
مرزا شاهد ارشد
توليد انرژي در مراكز بهداشتي درماني روستايي فاقد برق و مواد سوختي 86
فرهود گل محمدي/محمد رضا اصغري پور جايگاه انواع انرژيها در روند تاريخي-تكويني مفاهيم توسعه 87
موسي خليلي/ علي نوروزي منش جايگزيني بريكت ذغال سنگ به جاي فرآورده هاي نفتي 88
علي اشرف اميري نژاد جايگزيني سوخت مناسب به جاي استفاده از چوب در روستاهاي ايلام 89
مسعود پرجو جايگزيني سيستمهاي ديزلي با آبكش هاي بادي در منطقه زابل 90
مهدي مستوفي جزر و مد وانرژي ناشي از آن و بررسي امكان استفاده از آن در ايران 91
سارا درگاهي/ عباس رضايي/ علي شيخ بهايي چشم اندازهاي استفاده از انرژي ژئوترمال وهيدروترمال در جهان وامكان سنجي استفاده از آن در فلات ايران 92
مهرداد نيكنامي چكيده طرح و مطالعاتي اجرايي جايگزيني سوخت هاي مناسب 93
بهروز بوغلان دشتي
جعفر محمد نژاد سيگارودي
دستاوردهاي شناخت پتانسيل و مديريت منابع زيست توده براي انرژي و محيط زيست 94
بهلول قبادي راهكارهايي براي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان 95
مرتضي تفوق/ هوشيار اميدي/ رسول صفري روش نوين صرفه جويي در مصرف انرژي با استفاده از فناوري نانو-نانو تكنولوژي 96
  روش هاي ايجاد پايداري در محيط هاي مصنوع 97
مهران آرين/ فرانك فيضي زمين شناسي انرژي هاي غير فسيلي و غير هسته اي در ايران 98
  زواياي مختلف هدفمند كردن يارانه هاي انرژي و صرفه جويي انرژي در ايران 99
علي ازقندي روشناوند ساختمان-انرژي -بهينه سازي 100
جواد مدن حقيقي سوخت هاي جايگزين جانشين كارآمد سوخت هاي مورد مصرف كنوني در صنعت،ساختمان وحمل ونقل و چشم انداز اميد بخش حل مشكلات زيست محيطي ناشي از سوخت هاي فسيلي 101
امين عربي سياست ها و قوانين و مقررات در جهت بهينه سازي مصرف انرژي 102
سالم بعنوني
علي محمد ميرشمس
شركت مهندسي آسياوات
سيستم روشنايي و تهويه طبيعي 103
مجيد رئوفي راد سيستم طبيعي سرمايش براي ساختمان-استفاده از هواي سرد شب 104
فاطمه جعفري سيستم مديريت انرژي 105
مهدي اميري نژاد/ سوسن روشن ضمير/محمد حسن ايكاني سيستم هاي غير متمركز قدرت پيل سوختي براي مصارف خانگي 106
اميري نژاد سيستمهاي توليد هم زمان برق و حرارت پيل سوختي براي مصارف خانگي 107
مهرناز لنكراني
مرتضي اردهالي
شبيه سازي روش هاي كنترل در سيستم هاي مديريت و تقاضاي انرژي 108
فاطمه شاه محمدي/سيامك كاظم زاده حناني/عزيز عظيمي شبيه سازي و بهينه سازي مصرف انرژي گرمايشي ساختمان 109
سوفسطايي شركت هاي خدمات انرژي 110
منصوره طاهباز
شهربانو جليليان
شگردهاي اقليمي مسكن روستايي استان اردبيل 111
علي پولادي
فهيمه مجتهد زاده
صرفه جويي انرژي و كاهش تلفات حرارتي و برودتي در هتل بزرگ قزوين-پروژه اجرايي 112
حسين دانشي
سعيد افشارنيا
صرفه جويي در مصرف سوخت و كاهش آلدگي محيط زيست با برنامه ريزي در توليد نيروگاه ها 113
مهدي بهادري نژاد/سيد عباس مير حسيني ضريب صافي هوا براي شهرهاي مختلف ايران 114
مهدي صالح ضوابط اجرايي در ارتقاء بهره وري مصرف انرژي جهت طراحي و ساخت مسكن 115
دهقاني طراحي توربين بادي استان همدان با فرض ماكزيمم قدرت در بهترين حالت مقطع ايرفويل زاويه پيچش و وتر پره 116
جمشيد رياضي/ مريم شاهورديان طراحي روشنايي روز 117
  طراحي سيستم كنترلي و بررسي قابليت هاي دريچه هاي متغير در جهت صرفه جويي انرژي 118
شهربانو جليليان طراحي و ساخت بناي همساز با اقليم خوزستان 119
عظيم ساحتي مهر مشكلات فرهنگي،Itعصر ومديريت بهينه سازي مصرف سوخت 120
فرزاد ويسي كاهش مصرف انرژي در ساختمان ها با استفاده از گرمايش منقطع 121
بهرام بختياري كاربرد داده هاي اقليمي در طراحي ساختمان به منظور استفاده بهينه از انرژي هاي طبيعي 122
احمد واحدي طرقي
محمد حامد خاكسار
كاربرد داده هاي ساعتي پارامترهاي اقليي در تعيين دقيق شرايط زيست اقليمي 123
محمد بيگي
خشايار
كاربرد روش گرمايش تابشي در ساختمان 124
رضا قربانپور كاربرد رياضيات مهندسي در طراحي بهينه آبگرمكن هاي الكتريكي با هدف صرفه جويي انرژي 125
رسول عبداله ميرزايي/حسين غريبي/آرزو اصفا/زهرا عبداله ميرزايي كاربرد فناوري هيدروژن در واحد مسكوني 126
علي اكبر رمضانيانپور كاربرد مواد جايگزين سيمان و كاهش مصرف انرژي 127
مجتبي معيري/مسعود معيري كاربرد مهندسي ارزش در بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان 128
عليرضا عظيمي نانوايي كاربرد هاي كامپوزيت هاي پليمري در ايجاد و توسعه نيروگاه هاي بادي 129
مهدي سعدوندي
مرتضي خرمي
كاهش مصرف انرژي در ساختمان هاي اقليم گرم و مرطوب-مطالعه موردي شهر ميناب 130
مرسده ملك زاده/ منيره ملايي كاهش هزينه هاي خانه با بكارگيري الگوهاي صحيح مصرف انرژي 131
غلامعلي كمالي/ اسحق مرادي كنترل كيفيت و بازسازي داده هاي تابش كل خورشيد 132
فهيمه قاسمي كنترل مصرف سوخت هاي فسيلي 133
مريم جواديان/ مهدي فتحي/ بهروز رك رك/ الهام شريفي يزدي/ امير موافقي گرمايش منطقه اي به كمك انرژي هسته اي و نقش آن در بهينه سازي مصرف انرژي 134
رحيمي
نورطاقاني
گسيختتگي معماري شهر و اتلاف انرژي 135
فرزانه سفلايي ماسوله به عنوان شهر پايدار زيست محيطي 136
ويكتوريا عزتيان
محمد باقر بهيار
محاسبه ضريب آسايش گرمايي براي برخي شهرهاي ايران جهت بنامه ريزي بهينه مصرف انرژي در كشور 137
محسن گيتي زاده حقيقي
احمد فرشچيان فسايي
مدل سازي الگوهاي مصرف در مناطق مسكوني با استفاده از متغيرهاي كلامي 138
فاكهي مدل سازي تقاضاي انرژي مفيد در بخش خانگي استان تهران 139
سالم بعنوني/ علي محمد ميرشمس/ شركت مهندسي آسياوات/ امير شاه پسندي/ امير حسين افضل القوم مديريت انرژي در شهرك شهيد محمد منتظري شركت پالايش نفت اصفهان 140
مهري دهقادني/علي اشرفي زاده/كريم مظاهري مديريت انرژي در مدارس 141
روشنك خجسته پور مديريت تقاضا انرژي در بخش هاي مسكوني و تجاري به روش نرخ گذاري تجهيزات الكتريكي 142
مهرداد‌هادي‌پور/شراره پور ابراهيم/معصومه موسوي مديريت مصرف انرژي برق در ساختمانهاي مسكوني شهرستان اهواز 143
اكبر طلوعيان مديريت مصرف انرژي و رابطه آن با توسعه پايدار و آلودگي محيط زيست 144
محمد نقي زاده مصرف سوخت در ساختمان و آسيب هاي زيست محيطي 145
الياس صفاريان مطالعه گرمابه هاي تاريخي اقليم سرد و نقش مصالح و تكنيك ساخت آنها در كاهش مصرف سوخت و....نمونه مورد مطالعه شهر زنجان 146
زهرا عيوضي مطالعه و بررسي طراحي اقليمي در ساختمان هاي مسكوني-تجاري منطقه شهرداري تهران و تاثير 22 آن در صرفه جويي انرژي و بهسازي محيط زيست 147
  مطالعه و بررسي ميزان تاثير سايبان غير ساختماني در كاهش بار برودتي ساختمان 148
محمد حسن سعيدي
ليلا شريفيان
معرفي و توجيه كاربرد سيستم هاي توليد هم زمان برق و رارت با پايه پيل سوختي براي مصارف خانگي 149
مصطفي آتش افزون موسسات خدمات انرژي در بخش ساختمان ها،فرصتها و موانع فرارو 150
مجيد صالحي نقش بتن متخلخل اتو كلاو شده -بتن سبك گازي-در كاهش مصرف سوخت ساختمان 151
سجاد كتابي/كبري سليماني نقش عوامل اقليمي در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان 152
  نقش مانيتورينگ و سيستم هاي يكپارچه تعمير و نگهداري در مديريت انرژي 153
عظيم ساحتي مهر براي Itنقش مديريت در عصر بهينه سازي مصرف سوخت 154
زهره درودي
منصور نجفي مطيعي
نقش نانو تكنولوژي در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان-فناوري نانو در صنعت ساختمان 155
غلامرضا براتي نقش ويژگي هاي اقليمي ساختمان هاي مسكوني در تامين بهينه گرمايش و سرمايش 156
آزاده شاهچراغي نگاهي بر شهر سازي معاصر ايران و اتلاف انرژي در ساختمان ها 157
  نوآوري در سيستمهاي كنترل مصرف انرژي 158
مهدي رمضاني گل افزاني نيروگاه بادي در كوير 159
فردين بوستاني نيروگاه هاي برق-آبي كوچك در جنوب غرب كشور 160

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829