عناوین و سرفصل دوره های آموزشی مصوب مرتبط با مدیریت انرژی

چاپ

عناوین دوره­ های عمومی مرتبط با بهینه­ سازی انرژی

ردیف

عنوان دوره

ساعت

کد وزارت

سرفصل

1

اصول مدل سازي انرژي

16

66001

660\1.docx

2

معيارهاي مصرف انرژي

8

66002

660\2.docx

3

مدل سازي انرژي به كمك نرم ­افزار LEAP -

24

66011

660\11.docx

4

مديريت و برنامه ريزي انرژي

24

66012

660\12.docx

5

ترازنامه انرژي

16

66014

660\14.docx

6

مجموعه قوانين و راهبردهاي بهينه­ سازي مصرف انرژي در كشور

8

66015

660\15.docx

7

پيمان­ هاي بين­ المللي زيست­ محيطي در زمينه انرژي

16

66017

660\17.docx

8

اقتصاد سنجي انرژي

16

66018

660\18.docx

9

اصول و مباني مميزي انرژي

16

66019

660\19.docx

10

انرژي ‌هاي تجديد پذير

16

66022

660\22.docx

11

سیستم های خورشیدی

16

66023

660\23.docx

12

مكانيزم توسعه پاك CDM

16

66026

660\26.docx

13

سيستم مديريت انرژي برمبناي استانداردهاي بين ­المللي رایج

16

66028

660\28.docx

14

مدل سازي انرژي به كمك نرم ­افزار MESSAGE -

16

66029

660\29.docx

15

نرم­ افزار مديريت داده ­هاي انرژي

8

66030

660\30.docx

16

قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی (EPC)

8

66033

660\66033.docx

17

مدیریت انرژی برای مدیران صنعت نفت                   

8

66036

660\66036.docx

18

تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت انرژی ISO50001

16

23025

330\25.doc

19

ممیزی داخلی استاندارد مدیریت انرژی ISO50001

16

23026

230\26.doc

20

سرممیزی استاندارد مدیریت انرژی ISO50001

40

23027

230\27.doc

21

سرممیزی استاندارد مدیریت انرژی ISO50001 (فشرده)

24

23028

230\28.doc

دوره های آموزشی مرتبط با بهینه سازی انرژی

مطابق ماده 21 قانون اصلاح الگوی مصرف کلیه دستگاه‌های اجرایی و عمومی موظفند نسبت به انجام ممیزی انرژی وآموزش کارکنان خود اقدام نمایند. دوره‌های مصوب مرتبط با بهینه سازی انرژی به همره سرفصل مربوطه به‌منظور بهره‌برداری در جدول ذیل قرار داده شده است.

توصیه می‌شود واحد آموزش شرکت‌ها با بکارگیری اساتید مجرب و توانمند حائز شرایط مندرج در شناسنامه آموزشی دوره‌های مربوطه، نسبت به توانمند‌سازی آموزشی کارکنان خود در حوزه بهینه‌سازی انرژی اقدام نمایند.

عناوین دوره­ های مرتبط با بهینه سازی انرژی در واحدهای صنعتی

ردیف

عنوان دوره

ساعت

کد وزارت

سرفصل

1

ارزيابي كارايي انرژي در بويلرها و كوره ­هاي صنعتي

24

66003

660\3.docx

2

ارزيابي كارايي انرژي در تجهيزات برقي

24

66004

660\4.docx

3

ارزيابي كارايي انرژي در توربين ­هاي بخار و گاز

24

66005

660\5.docx

4

ارزيابي كارايي انرژي در سيستم ­هاي هواي فشرده و بخار

24

66006

660\6.docx

5

ارزيابي كارايي انرژي در فن و پمپ

24

66007

660\7.docx

6

ارزيابي كارايي انرژي در كمپرسورها

24

66008

660\8.docx

7

ارزيابي كارايي انرژي در مبدل­ ها و برج­ هاي خنك كننده

24

66009

660\9.docx

8

ارزيابي كارايي انرژي در مولدهاي ديزلي و بنزيني

24

66010

660\10.docx

9

مميزي انرژي در صنعت

24

66021

660\21.docx

10

سيستم ­هاي بازيافت حرارت در واحدهاي صنعتي

16

66024

660\24.docx

11

تحليل جريان انرژي در يك واحد صنعتي (نفت و گاز)

16

66025

660\25.docx

12

توليد همزمان برق و حرارت

16

66027

660\27.docx

13

نحوه تدوین خط مبنای تجهیزات صنعتی

16

66034

660\66034.docx

 

 

عناوین دوره ­های مرتبط با بهینه ­سازی انرژی در واحدهای ستادی و ساختمانی

ردیف

عنوان دوره

ساعت

کد وزارت

سرفصل

1

ارزيابي كارايي انرژي در تجهيزات برقي

24

66004

660\4.docx

2

ارزيابي كارايي انرژي در فن و پمپ

24

66007

660\7.docx

3

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و نرم افزار چك ليست انرژي

16

66016

660\16.docx

4

مميزي انرژي در بخش ساختمان

16

66020

660\20.docx

5

توليد همزمان برق و حرارت

16

66027

660\27.docx

6

مدیریت سبز در ساختمان­ های اداری

16

66035

66035.docx

7

تدوین خط مبنای انرژی ساختمان

8

66037

660\66037.docx