گزارش تصویری:
امضاء تفاهم نامه وزارت نفت و معاونت امورزنان ریاست جمهوری در زمینه بهینه سازی انرژی

چاپ