ششصد آبگرمکن خورشیدی در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد نصب می شود

چاپ

۶۰۰ آبگرمکن خورشیدی در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد نصب می شود