تا پایان سال راندمان نیروگاه‌های حرارتی به ۴۰ درصد می‌رسد

چاپ

تا پایان سال راندمان نیروگاه‌های حرارتی به ۴۰ درصد می‌رسد