گزارش تصویری:
دستاوردهای یک‌ساله وزارت نفت به روایت تصویر

چاپ