گزارش تصویری :
مراسم معارفه فرمانده پایگاه بسیج شهدای گمنام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

چاپ