گزارش تصویری:
دیدار دکتر علی مبینی دهکردی با بانوان شرکت بهینه سازی به مناسبت بزرگداشت روز زن

چاپ