گزارش تصویری:
مراسم تقدیر از خانواده های شهدا و رزمندگان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

چاپ