طرح بررسي صنعت موتورسيکلت کشور از ديدگاه مصرف سوخت و آلايندگي محيط زيست

چاپ

عنوان پروژه: طرح بررسي صنعت موتورسيکلت کشور از ديدگاه مصرف سوخت و آلايندگي محيط زيست

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت صنعت آزمون عرشيا
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 84-83
هدف پروژه:
بهبود صنعت موتور سيکلت و تکنولوژي ساخت آن در ايران، از نظر مصرف سوخت و آلايندگي زيست محيطي از ابتداي توليد و پس از استفاده در چرخه حمل و نقل مي باشد.

خلاصه پروژه:
بهبود صنعت موتور سيکلت و تکنولوژي ساخت آن در ايران، از نظر مصرف سوخت و آلايندگي زيست محيطي از ابتداي توليد و پس از استفاده در چرخه حمل و نقل مي باشد.

نتايج پروژه:
تدوين استاندارد 2-6626 – معيار مصرف سوخت موتورسيكلت