فراخوان حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي

چاپ

بسمه تعالي

شركت بهينه سازي مصرف سوخت در راستاي پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در زمينه بهينه‌سازي مصرف انرژي و به منظور استفاده از ظرفيت تحقيقاتي دانشگاهها و برقراري ارتباط عملي صنعت و دانشگاه، از پايان‌نامه‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا كه در راستاي فعاليت هاي پژوهشي شركت قرار دارند، حمايت مالي بعمل مي‌آورد. لذا از دانشجوياني كه موضوع پايان‌نامه ايشان در حوزه‌هاي زير مي‌باشد دعوت مي‌شود ضمن مطالعه دستورالعمل حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي (قابل دسترسي از طريق صفحه مربوطه در تارنماي شركت بهينه‌سازي)، برگه پيشنهاد پايان‌نامه دانشجويي را تكميل نموده و به دبيرخانه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت ارسال نمايند.

حوزه هاي پژوهشي مورد حمايت:

  

پايگاه‌هاي علمي - پژوهشي  
  پايگاه استنادي علوم جهان اسلام  
  سامانه همايش‌ها و گردهمايي‌هاي ايران  
  پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي  
  پايگاه مرجع دانش سيويليكا، ناشر تخصصي مقالات علمي كنفرانس‌هاي كشور