فراخوان مربتط

01 اسفند 1394
2385 دفعه

فراخوان‌هاي مرتبط با برقدار كردن چاه‌هاي كشاورزي ديزلي

شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های سرمایه گذار مجری طرح برقدارکردن چاه های کشاورزی
- مهلت ارايه پيشنهاد: 23 خرداد‌ماه 1394

شناسايي و ارزيابي كيفي شرکت های ناظر بازرسی صحه گذاری و اندازه گیری مربوط به برقدار کردن چاه های کشاورزی
- مهلت ارايه پيشنهاد:17 خرداد‌ماه 1394

شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های تولیدکنندگان و تامین کنندگان طرح برقدار کردن چاه های کشاورزی
- مهلت ارايه پيشنهاد:18 خردادماه 1394

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن