مصوبه شوراي اقتصاد

17 اسفند 1394
2663 دفعه

طرح‌هاي‌بند«ق»تبصره2بودجه‌سال1393كل‌كشورارتقا‌كارايي‌موتورخانه‌هاي‌ساختمان‌هاي‌مسكوني‌اداري‌و‌تجاري

طرح‌هاي‌بند«ق»تبصره2بودجه‌سال1393كل‌كشورارتقا‌كارايي‌موتورخانه‌هاي‌ساختمان‌هاي‌مسكوني‌اداري‌و‌تجاري

طرح‌هاي‌بند«ق»تبصره2بودجه‌سال1393كل‌كشورارتقا‌كارايي‌موتورخانه‌هاي‌ساختمان‌هاي‌مسكوني‌اداري‌و‌تجاري

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « خلاصه طرح فراخوان مرتبط »

نظر دادن