راه اندازی سامانه ایفکو آزما توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

08 بهمن 1396
410 دفعه

شرکت بهينه‌ سازی مصرف سوخت ﺟهت ساماندهی و برقراﺭی اﺭﺗباﻁ بيشتر و موثرﺗر استانداﺭدها و معياﺭهای مصرف سوخت، مراکز آزمايشگاهی حوزه انرژی و شرکت های بازﺭسی فعال دﺭ اين زمينه و دﺭ ﺭاستای اﺟرای مفاد قانوﻥ اصلاح الگوی مصرف انرژی باهمکاﺭی سازماﻥ ملی استانداﺭد و ﭘرديس دانشکده های فنی دانشگاه ﺗهراﻥ، اقداﻡ بهﻁراحی و ﺭاه اندازی سامانه یکپارچه ای تحت نام ایفکوآزما نموده است.

هدف اصلی از راه اندازی این سامانه ايجاد انسجاﻡ و هماهنگی دﺭ به روزﺭسانی استانداﺭدها و معياﺭهای مصرف، مديريت انطباق /عدم انطباق با معياﺭهای مذکوﺭ دﺭ صنايع و ﺗجهيزاﺕ انرژي‌بر و اعمال سياست های ﺗشويقی و ﺗنبيهی مرﺗبط، هماهنگی دﺭ اﺟرای مواد10، 11 و 12 قانوﻥاصلاح الگوی مصرف، ﺟهت دهی آزمايشگاه ها و شرکت‌های بازﺭسی دﺭ ﺭاستای اﺭﺗقاء ﺗوانمندی های آنها و دﺭنتيجه تسهيل دﺭ اﺟرا و ﭘياده سازی استانداﺭدهای ملی و بين اﻟمللی دﺭحوزه های مختلف انرژی مي‌باشد.
با راه اندازی این سامانه، امکان شناسایی ظرفيت های موﺟود دﺭ بخش های آزمايشگاهی مراکز ﺗحقيقاتی و صنعتی اﺭﺗباﻁ بين فعالاﻥحوزه انرژی و به اشتراک گذاشتن دانش فنی و همساﻥسازی ﺭويه های موجود تسهیل خواهد شد.

با آغاز فعالیت سامانۀ ایفکو آزما، کلیۀ آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی فعال در زمینۀ انرژی که صلاحیت آنها توسط مرکز ملی تأئید صلاحیت به تأئید رسیده است می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی این سامانه به نشانی WWW.IFCOAZMA.IR علاوه بر ثبت نام در این سامانه اطلاعات تکمیلی دیگر شامل معرفی توانمندی ها، تجهیزات و تأئید صلاحیت های اخذ شده را نیز به اشتراک بگذارند.
در این خصوص همایش یک روزه ای جهت معرفی سامانه ایفکو آزما توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در تاریخ 11 بهمن ماه سال جاری با حضور آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی فعال در حوزۀ انرژی در سالن اجتماعات هتل انقلاب پارسیان تهران برگزار می شود
در همایش علاوه بر تشریح اهداف راه اندازی سامانۀ ایفکو آزما و تبادل نظر در خصوص کارکردهای این سامانه توضیحاتی در خصوص نحوۀ ثبت نام، ورود اطلاعات، به روز رسانی آن و نحوۀ دسترسی به اطلاعات موجود در سامانه ارائه خواهد شد.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها