تعاريف

08 اسفند 1394
6837 دفعه

تعاريف

 
برچسب هاي کارآيي انرژي، حاوي اطلاعات مفيدي هستند که به محصولات توليدي، پيوست شده و کارآيي انرژي محصول را (معمولاً در شکل مصرف، کارآيي يا هزينة انرژي) توضيح مي‌دهند تا مصرف کنندگان براي خريد آگاهانه، اطلاعات مورد نياز در اختيارشان قرار گيرد. مي‌توان برچسب ها را بر سه نوع دسته بندي كرد :  
برچسب‌هاي مقايسه‌اي : به مصرف کنندگان اجازه مي‌دهند تا کارآيي محصولات مشابه را در گروه هاي کارآيي مجزا و يا به صورت يک مقياس متناوب- که با يکديگر مقايسه شده‌اند- مشاهده کنند.
برچسب‌هاي اطلاع رساني : به سادگي اطلاعات مربوط به کارآيي يک محصول را نشان مي‌دهند.
برچسب‌هاي مصوب : عمدتاً گواهي تاييد شده بر اساس معيارهاي از پيش تعيين شده‌اند.
 
برچسب هاي کارآيي انرژي، يا مي توانند به تنهايي استفاده شوند و يا اين که به عنوان مکملي براي استانداردهاي کارآيي انرژي، باشند. برچسب هاي کارآيي انرژي، اطلاعاتي را ارائه مي‌دهند که به مصرف کنندگان، اجازة انتخاب الگوهاي کارآمدتر را مي‌دهند.
همچنين برچسب ها با يک علامت مشترک کارآيي انرژي را نشان مي‌دهند که توسط آن، کار شرکت هاي تامين کننده‌ي انرژي و موسسه هاي دولتي صرفه جويي انرژي، براي تشويق مصرف کنندگان به خريد محصولات با کارآيي انرژي بالاتر، آسان مي‌شود. به طور کلي، تاثير برچسب‌هاي انرژي، به نحوة ارائه اطلاعات به مصرف کنندگان، بستگي دارد.
 
 
استانداردهاي کارآيي انرژي، دستورالعمل‌ها و قوانيني هستند که کارآيي انرژي محصولات توليد شده را تعيين مي‌کنند و گاهي اوقات، از فروش محصولاتي که کارآيي انرژي کمتري نسبت به حداقل استاندارد داشته باشد، ممانعت به عمل مي‌آورند.  
نكات كاربردي استانداردها:  
1. به کمک دستورالعمل مناسبي (يا دستورالعمل هاي مناسب آزمايشگاهي) کارآيي انرژي يک محصول تحت شرايطي مشابه با شرايط بهره برداري محصول به روشي صحيح و قابل اطمينان تعيين شده يا اين که حداقل برتري نسبي کارآيي انرژي صحيح و قابل اطمينان تعيين شده يا اين که حداقل مزيت نسبي کارآيي انرژي محصول در مقايسه با انواع محصولات ديگر، مشخص شده باشد.
2.  هدف تعيين حدود کارآيي انرژي محصول (معمولاً حداکثر استفاده از انرژي يا حداقل کارآيي آن) بر اساس يک دستورالعمل آزمايش معين صورت گرفته باشد.
3. در بعضي از نقاط دنيا، گاهي عبارت "norm" براي بيان حد هدف، به جاي استاندارد استفاده مي شود.

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها