دستاوردهای یک‌ساله وزارت نفت به روایت تصویر

دستاوردهای یک‌ساله وزارت نفت به روایت تصویر

تاریخ

16 شهریور 1399

دسته بندی ها

دستاوردهای یک‌ساله وزارت نفت به روایت تصویر

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829