شورای مدیران شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بیست و ششم بهمن ماه

شورای مدیران شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بیست و ششم بهمن ماه

تاریخ

26 بهمن 1398

دسته بندی ها

شورای مدیران

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829