جلسه شورای مدیران شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نهم مهرماه

جلسه شورای مدیران شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نهم مهرماه

تاریخ

13 مهر 1398

دسته بندی ها

شورای مدیران

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829