نهایی سازی قرارداد توسعه مترو تهران باحضورمحسن دلاویز و فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت قطارشهری تهران و حومه

نهایی سازی قرارداد توسعه مترو تهران باحضورمحسن دلاویز و فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت قطارشهری تهران و حومه

تاریخ

18 ارديبهشت 1398

دسته بندی ها

قطار شهری تهران و حومه

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829