بازدید مدیر عامل شرکت بهینه سازی از راه آهن جمهوری اسلامی ایران

بازدید مدیر عامل شرکت بهینه سازی از راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تاریخ

17 بهمن 1397

دسته بندی ها

بازدید مدیر عامل شرکت بهینه سازی از راه آهن جمهوری اسلامی ایران

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829