امضاء قرارداد 200هزار دستگاه بخاری هرمتیک توسط شرکت بهینه سازی

امضاء قرارداد 200هزار دستگاه بخاری هرمتیک توسط شرکت بهینه سازی

تاریخ

09 بهمن 1397

دسته بندی ها

امضاء قرارداد 200هزار دستگاه بخاری هرمتیک توسط شرکت بهینه سازی

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829