كتب و مقالات

08 اسفند 1394
4511 دفعه

كتب منتشر شده توسط سازمان

# عنوان مترجم/مؤلف سال انتشار
1 راهنماي مصرف سوخت خودروهای سبک ایران سال 95   95
2 راهنماي مصرف سوخت موتور سيكلت    
3 كتاب سبز (GREEN BOOK)    
4 كتاب مصرف سوخت و انتشار آلاينده هادر خودروهاي جديد (VCA)    
5 مقايسه عملكرد شيوه هاي مختلف حمل و نقل و تاثير آن در انرژي گروه بهبود روشهاي حمل ونقل سازمان بهبنه سازي زمستان 82
6 كتاب جامع حمل و نقل كشور مهندسان مشاور انديشكار 85
7 كتاب اطلاعات حمل ونقل و انرژي كشور سال 85 مديريت بهينه سازي انرژي در بخش حمل و نقل 88
8 كتاب اطلاعات حمل ونقل و انرژي كشور سال 86 مديريت بهينه سازي انرژي در بخش حمل و نقل 89
9 كتاب اطلاعات حمل ونقل و انرژي كشور سال 87 مديريت بهينه سازي انرژي در بخش حمل و نقل 90
10 كتاب اطلاعات حمل ونقل و انرژي كشور سال 89 مديريت بهينه سازي انرژي در بخش حمل و نقل 89
11 كتاب اطلاعات حمل ونقل و انرژي كشور سال 90 مديريت بهينه سازي انرژي در بخش حمل و نقل 92
12 روش شناسي تعيين معيار مصرف سوخت براي خودروهاي ايران - -

مقالات 

# عنوان فايل
1

كاهش تقاضاي سفر و مطالعه موردي همپيمايي سازماني (Vanpool) در تهران


248K
2

روش شناسي مدل به هم پيوسته انرژي و حمل و نقل شهري تهران


260K
3

ترازنامه انرژي و محاسبه سطوح انرژي در خودرو ، مطالعه موردي پيكان 1600cc


226K
4 تاثير سرعت وسايل نقليه بنزين سوز بر ميزان مصرف سوخت و بررسي موردي آن در آزاد راه تهران - قم
114K
5 گزارش تحليلي از وضعيت خودروهاي فرسوده و مقايسه آن با دنيا(جلد اول)
237K
6

گزارش تحليلي از وضعيت خودروهاي فرسوده و مقايسه آن با دنيا(جلد دوم)


822K
7

گزارش تحليلي از وضعيت خودروهاي فرسوده و مقايسه آن با دنيا(جلد سوم)


894K
8

گزارش تحليلي از وضعيت خودروهاي فرسوده و مقايسه آن با دنيا(جلد چهارم)


172K
9

گزارش تحليلي از وضعيت خودروهاي فرسوده و مقايسه آن با دنيا(جلد پنجم)


297K

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
محتوای بیشتر در این بخش: نكات كاربردي »

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها