بهبود و توسعه سوخت

27 ارديبهشت 1395
4536 دفعه
ليست پروژه هاي بهبود و توسعه سوخت
 
 
عنوان پروژه مجري سال اجرا
بررسي ميداني تأثير CNG در مصرف سوخت بخش حمل و نقل جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي 88-87
آناليز و آزمايشات بر روي گاز طبيعي و انواع سوخت هاي فسيلي پژوهشگاه صنعت نفت 89-87
نقش روغن موتور در خودروها وتعيين استانداردها ومعيارهاي كيفي آن پژوهشگاه صنعت نفت 82
آناليز وتعيين كيفيت سوخت پژوهشگاه صنعت نفت 81-80
نظارت ومشاوره برقراردادهاي منعقد شده براي تست موادافزودني نوين انرژي
دانا
83-82
مطالعه ميداني كاربرد نازل هاي اتوماتيك در جايگاهها در سطح پايلوت فرزين كريمي 82-81
تدویناستاندارد پمپ بنزين و مميزي جايگاههاي توزيع سوخت مايع (بنزين و گازوئيل) شركت مهندسين مشاورطرح وصنعت 82-81
 
   

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها