فناوري خودروهاي سنگين

03 خرداد 1395
5159 دفعه

 

يكي از پر مصرف ترين بخشهاي نفت گاز در كشور بخش حمل و نقل مي باشد كه نشات گرفته از ناوگان خودروهاي سنگين كشور مي باشد اهم فعاليت هاي اين امور به شرح ذيل مي باشد:

** كاهش مصرف سوخت در خودروهاي سنگين
** شناخت بافت خودروهاي سنگين كشور
** برنامه ريزي براي كاهش عمر ناوگان با خارج كردن خودروهاي فرسوده سنگين
** ارتقاي كيفيت و كاركرد ناوگان سنگين حمل و نقل كشور
** استفاده از تجهيزات جانبي براي كاهش مصرف سوخت خودروهاي سنگين
** مطالعه در زمينه قواي محركه خودرو سنگين در راستاي كاهش مصرف سوخت
** مطالعه و امكان سنجي استفاده از سوختهاي جايگزين در خودروهاي سنگين

 

***  نقش صنعت حمل و نقل در زنجیره تدارکات        1.58 مگابایت 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها