گزارش تصویری:
نخستین جلسه کارگروه بررسی مشکلات طرح های ماده 12

چاپ