عنوان پروژه :خريد دو دستگاه دوربين مادون قرمز

عنوان پروژه :خريد دو دستگاه دوربين مادون قرمز


پيمانكار/مشاور: شرکت زيست انديش پيشگام 
نوع پروژه: خريد 
سال اجرا: 83 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه: هدف پروژه، خريد دو دستگاه دوربين مادون قرمز بمنظور انجام فعاليت‌هاي مميزي انرژي در ساختمان است.

اطلاعات ضميمه:
دوربين مادون قرمز، وسيله اي مناسب براي تصـوير برداري حرارتي از پوسته خارجي ساختمان، جهـت انجام پروژه‌هاي مميزي انرژي در ساختمان مي باشد.
مميزين انرژي به منظور بررسي وضعيت پوسته خارجي ساختمان از دوربين‌هاي مادون قرمز استفاده مي کنند. با تصويربرداري حرارتي از نقاط مختلف پوسته خارجي ساختمان، درجه حرارت قسمت‌ هاي مختلـف ساختمـان مشخـص مي شود. عکس برداري حرارتي از ساختمان به‌منظور تعيين موارد زير بکار مي رود:
1. اشکالات موجود در عايق‌کاري ساختمان
2. پل‌هاي حرارتي موجود در پوسته خارجي ساختمان
3. درزها و راه‌هاي نفوذ هوا به داخل ساختمان
4. تعيين محدوده دمايي نقاط مختلف ساختمان

در شکل 1 و 2، به‌ترتيب تصوير دوربين و تصوير حرارتي يک ساختمان به صورت شماتيک نشان داده شده است. قسمت‌هايي که با رنگ قرمز مشخص شده، بيانگر دماي بالاي اين قسمت‌ها نسبت به ساير نقاط ساختمان مي‌باشد.
در شکل 3، تصويري از يک پنجره همراه با تصوير حرارتي آن نشان داده شده است. قسمت‌هاي آبي رنگ بيانگر نفوذ هوا به‌داخل ساختمان از محل درزهاي پنجره مي‌باشد.

  

 


آخرین ویرایش در چهارشنبه, 18 فروردين 1395 ساعت 10:50
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها