تدوين استانداردهاي تعيين ضرايب هدايت حرارت و انتقال حرارت مصالح ساختماني

عنوان پروژه : تدوين استانداردهاي تعيين ضرايب هدايت حرارت و انتقال حرارت مصالح ساختماني


پيمانكار/مشاور: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن 
سال اجرا:82-80 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه: هدف پروژه، تدوين استانداردهاي لازم به‌منظور تعيين ضرايب انتقال حرارت مصالح ساختمان جهت انتخاب صحيح مصالح در پوسته خارجي ساختمان مي باشد.

پروژه عبارت است از تدوين استاندارد روش‌هاي اندازه گيري مشخصات حرارتي مصالح و سيستم‌هاي ساختماني شامل:
1. تدوين استاندارد روش تعيين مقاومت حرارتي و خواص مربوطه عايق‌هاي حرارتي در حالت پايدار توسط دستگاه لوله گرم محافظت شده
2. تدوين استاندارد خصوصيات و عملکرد حرارتي اجزاء و سيستم‌هاي ساختماني با شيوه هاي محفظه گرم محافظت شده و محفظه گرم تنظيم شده
3. تدوين استاندارد اندازه گيري ضرايب انتقال حرارت پايدار در سيستم‌هاي پنجره اي با استفاده از روش محفظه گرم- روش آزمون
براي تعيين مشخصات حرارتي عايق‌هاي حرارتي و شيشه هاي چند جداره و ساير مصالح ساختماني، امکان تست در اين سيستم‌ها فراهم است.

اطلاعات ضميمه:
در حال حاضر دستگاه‌هاي تعيين ضريب انتقال حرارت مصالح و سيستم‌هاي ساختماني در مرکز تحقيقات ساختمان ومسكن موجود مي‌باشد. جهت انجام آزمايش بايستي استانداردهاي مربوطه تدوين و به تصويب کميته ملي استاندارد برسد. تدوين اين استانداردها در اين پروژه انجام شده است و مراحل مربوط به تصويب در کميته ملي در دست اقدام است.

نتايج پروژه:

در حال حاضر دستگاه‌هاي تعيين ضريب انتقال حرارت مصالح و سيستم‌هاي ساختماني در مرکز تحقيقات ساختمان ومسكن موجود مي‌باشد. جهت انجام آزمايش بايستي استانداردهاي مربوطه تدوين و به تصويب کميته ملي استاندارد برسد. تدوين اين استانداردها در اين پروژه انجام شده است و مراحل مربوط به تصويب در کميته ملي در دست اقدام است.


آخرین ویرایش در سه شنبه, 17 فروردين 1395 ساعت 14:24
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها