تدوين استانداردهاي تعيين مشخصات فني و گونه بندي عايق‌هاي حرارتي

عنوان پروژه : تدوين استانداردهاي تعيين مشخصات فني و گونه بندي عايق‌هاي حرارتي


پيمانكار/مشاور: مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن 
سال اجرا: 82-80 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه: هدف پروژه، تهيه استانداردهاي ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون عايق‌هاي حرارتي به‌منظور افزايش کيفيت توليد اين محصولات در کشور مي باشد.

براي تعيين مشخصات و کيفيت عايق‌هاي حرارتي مورد استفاده در ساختمان، به روش‌هاي آزمايش استاندارد نياز است، در اين راستا موارد ذيل جهت نيل به هدف پروژه به اجرا در آمد:
1. بررسي و شناخت استانداردهاي موجود
2. تدوين استاندارد ويژگي‌هاي عايق‌هاي حرارتي ساختماني
3. تدوين استانداردهاي روش‌هاي آزمون عايق‌هاي حرارتي مورد استفاده در ساختمان
4. گروه بندي پنج نوع عايق‌هاي حرارتي متداول

اطلاعات ضميمه:
ترغيب توليدکنندگان داخلي به رقابت با نمونه‌هاي خارجي بدون وجود ملاک‌هاي سنجش کيفي و استاندارد محصولات، امکان پذير نيست. اين پروژه اين ملاک‌هاي سنجش را مشخص خواهد نمود. به‌منظور استفاده از آزمايشگاه تعيين کيفيت عايق‌هاي حرارتي نيز استانداردهاي مربوط به آزمون‌هاي مختلف ضروري است.

نتايج پروژه:

ترغيب توليدکنندگان داخلي به رقابت با نمونه‌هاي خارجي بدون وجود ملاک‌هاي سنجش کيفي و استاندارد محصولات، امکان پذير نيست. اين پروژه اين ملاک‌هاي سنجش را مشخص خواهد نمود. به‌منظور استفاده از آزمايشگاه تعيين کيفيت عايق‌هاي حرارتي نيز استانداردهاي مربوط به آزمون‌هاي مختلف ضروري است.


آخرین ویرایش در سه شنبه, 17 فروردين 1395 ساعت 13:53
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها