خدمات مشاوره و نظارت بر قراردادهاي تست مواد افزودني به سوختهاي مايع

02 فروردين 777
1671 دفعه

عنوان پروژه: خدمات مشاوره و نظارت بر قراردادهاي تست مواد افزودني به سوختهاي مايع

پيمانكار/مشاور پروژه: موسسه پژوهشي نوين انرژي دانا
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83-82
هدف پروژه:
مواد افزودني به سوخت تركيبات شيميايي هستندكه به ميزان بسيار كم به سوخت اضافه شده و اثرات مثبت و قابل توجهي در كاهش ميزان انتشار آلاينده هاي خروجي اگزوز و افزايش راندمان سوخت خودروها دارند 0
اگرچه اكثر مواد افزودني متداول تحت عنوان بهبود دهنده آلاينده هاي اگزوز معرفي مي شوند ، ليكن از آنجا كه كاهش آلاينده ها معمولا" از طريق بهبود عمل احتراق سوخت در موتور صورت مي گيرد . اثر ثانويه اين كاهش در ميزان آلاينده ها ، كاهش در ميزان مصرف سوخت خودرو ها ( حدود 2 تا 5 درصد) مي باشد.
با توجه به کاستي هاي تکنولوژي توليد خودرو درکشور ،ميانگين سني بالاي ناوگان خودروها و عدم امکان سرمايه گذاريهاي کلان جهت اصلاح ساختار فرايندهاي پالايشگاهي، اين پروژه با هدف شناخت دقيق اثرات مواد افزودني بر روي ميزان مصرف سوخت خودروها و شناخت مواد افزودني موثرتر بر ناوگان خودروهاي بنزيني و ديزلي کشورمان از طريق انجام تستهاي آزمايشگاهي و تست هاي ناوگان معرفي و اجرا گرديد0

خلاصه پروژه:
در راستاي دستيابي به اهداف فوق الذکر فعاليتهاي ذيل تعريف شده و در حال اجرا مي باشند :
شناسايي مواد افزودني مناسب از طريق انجام مطالعات داخلي و اجراي فراخواني بين المللي ( 4 ماده افزودني (شامل 2 افزودني بنزيني و 2 افزودني ديزلي) در جريان مطالعات داخلي و 6 ماده افزودني ( شامل 3 افزودني بنزيني و 3 افزودني ديزلي) در جريان فراخوان بين المللي براي بررسي بيشتر انتخاب شدند)0
استفاده از خدمات مشاوره آقاي دکتر سلامي (و همکاران ) جهت اجراي خدمات ذيل :
- بررسي پيشنهادات فراخوان مواد افزودني
- انتخاب مواد افزودني مناسب
- طراحي و تعيين نوع آزمايشات براي هر ماده افزودني
- شناسايي آزمايشگاههاي مناسب جهت انجام آزمايش بر روي نمونه هاي انتخابي(در اين مرحله شرکت ايپکو بعنوان مجري تست مواد افزودني بنزيني بر شاسي دينامومتر و تست مواد افزودني ديزلي بر دينامومتر موتور و شرکت تهويه مستقل خودرو براي انجام تست جاده مواد افزودني ديزلي بر اساس استاندارد SAE J1321 انتخاب گرديدند)

نتايج پروژه:
طبق آمار شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي متوسط ميزان مصرف سوخت بنزين و ديزل در سال 1382 بترتيب برابر با3/56 و72 ميليون ليتر بوده است ، لذا با فرض استفاده از مواد افزودني به سوختهاي بنزين و گازوييل در سال 1382 و دستيابي به حداقل دو درصد کاهش مصرف سوخت با استفاده از اين افزودني ها ، صرفه جويي 411 ميليون ليتر بنزين و525 ميليون ليتر سوخت ديزل ميسر بوده است0 علاوه بر مقادير صرفه جويي شده فوق بايد از کاهش آلاينده هاي اگزوز ، کاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري و قابليت راندن بهتر خودروها بعنوان مزاياي جانبي استفاده از مواد افزودني به سوخت نام برد0

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها