پروژه تحقيقاتي آناليز وتعيين كيفيت سوخت

02 فروردين 777
1637 دفعه

عنوان پروژه: پروژه تحقيقاتي آناليز وتعيين كيفيت سوخت

پيمانكار/مشاور پروژه: پروژه تحقيقاتي آناليز وتعيين كيفيت سوخت
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 81-80
هدف پروژه:
همزمان با رشد چشمگير توليد خودرو در کشور در طي سالهاي اخير و با افزايش موج نارضايتي عمومي از عملکرد نامطلوب، مصرف سوخت بالا و هزينه هاي نامعقول تعمير و نگهداري خودروها ، شركتهاي خودروسازي نيزمتقابلا" از كيفيت بد و عملکرد نامطلوب سوخت عرضه شده در جايگاهها بر سيستم تزريق سوخت موتور، قابليت راندن خودرو ، ميزان مصرف سوخت و آلاينده هاي انتشار يافته از اگزوز خودروها گله داشته اند0 از طرفي شركت ملي نفت نيز همواره مدعي بوده است كه تمامي فرآورده هاي توزيع شده از جانب آن شركت مطابق مشخصات فني و استاندارد اين شركت مي باشند0
در اين ميان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت کشور با اعتقاد به اين که بهينه سازي مصرف سوخت با ارتقا کيفيت سوخت عرضه شده در جايگاهها و ارتقاي تکنولوژي خودروهاي توليدي بطور همزمان ميسر مي گردد ، بعنوان يك مركز بي طرف اقدام به مطالعه جهت بررسي و تعيين كيفيت سوختهاي توزيعي در پمپ بنزين ها نمود 0 اين بررسي ها با هدف شناخت علل و عوامل احتمالي مؤثر در اختلاف كيفيت بنزين خرده فروشي با مشخصات فني شركت نفت در مناطق مختلف و بررسي تغييرات آن در طول زمان آغاز شد0

خلاصه پروژه:
رئوس فعاليتهاي انجام شده در اين پروژه به شرح ذيل بود:
الف – بخش تحقيقاتي
- نمونه گيري تصادفي از پمپ بنزينهاي سطح شهر تهران و ساير شهرهاي کشور و ارائه نمونه ها به پژوهشگاه صنعت نفت جهت انجام آزمايشهاي تعيين كيفيت سوخت طبق استاندارد هاي ASTM (خاتمه يافته)
- مقايسه نتايج حاصل از آزمايشها با مشخصات فني شركت نفت جهت تعيين ميزان انحراف كيفيت سوخت توزيعي در پمپ بنزينها از مشخصات فني شركت نفت (خاتمه يافته)
- مقايسه نتايج حاصل از آزمايشها با مشخصات استانداردهاي اروپايي جهت تعيين ميزان انحراف پارامترهاي سوخت از مقادير مجاز اروپايي (خاتمه يافته)
ب – بخش خدماتي
- استفاده از خدمات آزمايشگاهي موجود در پژوهشگاه صنعت نفت براي ساير پروژه هاي در حال اجرا نظير نمونه گيري از سوخت گازطبيعي خطوط لوله مشهد و شيراز ، آزمايش نمونه هاي مربوط به سوخت پايه و سوخت حاوي ماده افزودني در پروژه مواد افزودني به سوختهاي مايع و ... (در حال اجرا)

نتايج پروژه:
نتايج بررسي هاي انجام شده در بخش تحقيقاتي ، بيانگر آن بود كه كيفيت بنزين و گازوئيل توزيع شده در پمپ بنزينها معمولا"مطابق با استانداردهاي فني شركت نفت بوده و آب يا سوختهاي سنگين ارزان قيمت به آن اضافه نشده است 0 نکته اساسي که در اين بررسي ها مشخص گرديد آن است که استانداردهاي معرفي شده از طرف شركت ملي نفت در برخي موارد با استانداردهاي اروپايي فاصله زيادي دارند ( مانند استاندارد گوگرد موجود در گازوئيل )، يا در بعضي موارد اصولا" حد مجاز استاندارد تدوين نشده است ( مانند مقدار آروماتيك ها و اولفين ها در سوخت بنزين ) از اين رو عملکرد ضعيف سوخت توزيع شده را مي توان به فاصله آن از استاندارهاي روز دنيا نسبت داد0
بر پايه نتايج حاصل از اجراي اين پروژه ، سازمان بهينه سازي اقدام به تعريف پروژه هايي جهت بررسي روش هاي موجود جهت کاهش مقدار گوگرد سوخت ديزل ، استفاده از مواد افزودني بهبود دهنده عملکرد سوخت در سرما ، تعيين فشار بخار بهينه سوخت بنزين براي کاهش اتلافات موجود و... نمود0
شايان ذکر است که با توجه به ماهيت تحقيقاتي – خدماتي پروژه ،محاسبه مقدار صرفه جويي براي آن ميسر نمي باشد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها