نصب بادشكن بر روي 500 دستگاه كاميون وتريلي

26 ارديبهشت 1395
1737 دفعه

عنوان پروژه: نصب بادشكن بر روي 500 دستگاه كاميون وتريلي

پيمانكار/مشاور پروژه: تهويه مستقل خودرو
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 82-81
هدف پروژه:
طراحي و نصب باد شکن بر روي وسايط نقليه( خودرو) جهت کاهش مصرف سوخت

خلاصه پروژه:
مرور تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف در زمينه تاثير تجهيزات اصلاح شكل آيروديناميكي خودرو به خصوص بادشكن بر مصرف سوخت بيانگر اين است كه اين وسايل با وجود سادگي يكي از موثرترين وسايل در زمينه كاهش مصرف سوخت هستند. ارزيابي هاي اوليه انجام شده در زمينه استفاده از اين تجهيزات بر روي كاميون هاي جاده اي كشور نشان مي دهد كه:
– بادشكن يك وسيله اصلاح شكل آيرودينامكي خودرو است كه عليرغم سادگي و سهولت ساخت و نصب داراي كارآيي مناسب و بازده اقتصادي بسيار خوبي است.
– در يك برآورد بدبينانه و با فرض تنها صرفه جويي معادل 2% در مصرف سوخت و با احتساب نرخ سود 25% و هزينه تمام شده سوخت 1350 ريال به ازاي هر ليتر گازوئيل نرخ برگشت سرمايه گذاري براي نصب هر دستگاه بادشكن براي كاميون هاي با بارگير ثابت حدود 1.5 سال و براي كاميون هاي با بارگير غير ثابت حدود 2 سال خواهد بود.
– نصب بادشكن علاوه بر كاهش مصرف سوخت موجب كاهش؛ ازهاي آلاينده خروجي از اگزوز، افزايش پايداري خودرو، زيبايي ظاهري و افزايش شتاب خودرو به خصوص در سرعت هاي بالا مي شود. پيش بيني مي شود اجراي طرح فراگير منافع اقتصادي، زيست محيطي بسياري به همراه داشته باشد.
– بادشكن وسيله اي بسيار ساده است كه توليد و نصب آن داراي تكنولوژي بسيار ساده اي است. اين وسيله به راحتي در كشور قابل توليد است و هم اكنون چندين كارگاه ها مشغول به توليد آن
مي باشند. همچنين بخش عمده از مواد اوليه مورد استفاده در توليد اين وسيله در داخل كشور توليد مي شود.

نتايج پروژه:
درصد صرفه جويي به دست آمده
آزمون دوبل 99/4
آزمون 25 خودرو 1 56/6
آزمون 25 خودرو2 33/5
آزمون 25 خودرو 3 87/4
صرفه جويي اقتصادي براي كاميون هاي با بار گير ثابت:
(ريال) 720000 = (150-1350)*0.02*12*2500
صرفه جويي اقتصادي براي كاميون هاي با بار گير غيرثابت:
(ريال) 1440000 = (150-1350)*0.02*12*5000
با احتساب ميانگين هزينه خريد و نصب يك دستگاه بادشكن و متعلقات براي كاميون هاي با بارگيرغيرثابت معادل 2.4 ميليون ريال و براي كاميون هاي با بارگير ثابت معادل 0.9 ميليون ريال و نرخ سود معادل 25% در سال نرخ برگشت سرمايه گذاري براي خريد اين تجهيزات براي خودروهاي با بارگير ثابت 1.5 سال و براي خودروهاي با بارگير غير ثابت حدود 2 سال خواهد بود.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها