نصب Water Separator بر روي 1000 دستگاه خودروهاي ديزلي

26 ارديبهشت 1395
1582 دفعه

عنوان پروژه: نصب Water Separator بر روي 1000 دستگاه خودروهاي ديزلي

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت تهويه مستقل خودرو
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83-82
هدف پروژه:
- واتر سپايتور يا فيلتر آبگير، و سيله اي است که در مسير انتقال سوخت از باک به موتور قرار دارد با جدا کردن آب و ذرات زائد موجود در سوخت به افزايش راندمان احتراق کمک مي نمايد.
- کاهش اثرات زيان بار آب روي قطعات موتور ، کاهش مصرف سوخت

خلاصه پروژه:
- روش هاي جدا سازي آب از سوخت
- Gravity separator
- Coalesces Barrier Type
- Coalesces Depth Type
- طرز کار واتر سپاريتور: واتر سپاريتور يا فيلتر آب گير يک جدا سازنده اوليه براي جدا کردن آب و ذرات مواد خارجي از سوخت است. نام آن از نوع عملکردي که دارد مشتق شده است. به طوري که مواد و قطرات آب در ته کاسه رسوب ته نشين مي شود.
- سيستم از سه قطعه کله فليتر، المنت آب گير ، محفظه يا کاسه رسوب تشکيل شده است.
انتخاب واتر سپاريتور: اندازه ظاهري ، محل استوار ، دبي، ميزان جريان سوخت، اندازه مناقد فيلتر در انتخات مدل واتر سپاريتور تعيين کننده است.

نتايج پروژه:
ميزان تقريبي تأثير واتر سپاريتور حدود يک در صد است.
سالانه حدود 2515 ميليون ليتر

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها