طرح تنظيم رايگان موتور اتومبيل هاي سواري بنزين سوز و استفاده از طرح کارت سبز جهت کاهش آلودگي هوا و مصرف سوخت

26 ارديبهشت 1395
1709 دفعه

عنوان پروژه: طرح تنظيم رايگان موتور اتومبيل هاي سواري بنزين سوز و استفاده از طرح کارت سبز جهت کاهش آلودگي هوا و مصرف سوخت

پيمانكار/مشاور پروژه: مرکز اتوماسيون و بهره وري سيستمها – دانشگاه شريف
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 81-79
هدف پروژه:
1- شناسائي وضع موجود ناوگان حمل ونقل كشور و ساختار تامين و تعمير و نگهداري آن
2-طراحي سيستم هوشمند سوخت گيري خودروها بر اساس وضعيت تعمير و نگهداري (معاينه فني)
3-طراحي سيستم جامع حمل وتوزيع هوشمند فرآورده هاي نفتي در سطح كشور

خلاصه پروژه:
فازاول: شناخت در اين فاز كليد زير ساخت هاي مرتبط با سوخت ووسيله نقليه مورد شناسائي قرار گرفته. ضمن گردآوري آمار و اطلاعات آنها ؛ روابط و ساختار ها نيز مورد شناسايي قرار گرفته است
فاز دوم: تحليل وضع موجود در حمل و توزيع ، شبكه تعمير و نگهداري ، ارتباطات، سيستم هاي هوشمند وغيره
فاز سوم: طراحي سيستم هوشمند سوخت گيري، توزيع و تعمير و نگهداري
فازجهارم: امكان سنجي در اين فاز مباحث طراحي شده امكان سنجي شده انجام شده است.

نتايج پروژه:
در اختيار مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و شركت ملي بخش فرآورده هاي نفتي قرار گرفته كه منجر به اجرائي شدن پروژه كارت هوشمند شده است.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها