آموزش بهينه سازي مصرف سوخت در خودروهاي سبك

02 فروردين 777
1860 دفعه

عنوان پروژه: آموزش بهينه سازي مصرف سوخت در خودروهاي سبك (تعيين دوره ها، نحوه وفرايند آموزش در بهينه سازي مصرف سوخت در صنعت خودرو)

پيمانكار/مشاور پروژه: دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 84-83
هدف پروژه:
در اين پروژه تلاش خواهدشد تا با طبقه بندي عناوين آموزشهاي لازم در زمينه بهينه سازي مصرف سوخت خودروهاي با توجه به آموزش ببنندگان ، دوره هاي زماني آموزش ، انواع آموزش و اولويتهاي آموزشي، برنامه هاي آموزشي و دوره هاي آموزشي مورد نياز در زمينه بهينه سازي مصرف سوخت در خودروها تعيين شو. و ضمناً بهترين سر فصلهاي مورد نياز هر بخش با رويكرد توجه به آموزشهاي مشابه بين المللي تعين گردد. مي شود تا سازمانها و مؤسسات دولتي و خصوصي داراي پتانسيل مورد نياز در اين بخش تعيين شود و در عين حال مؤسسات آموزشي تخصصي خارج از كشور جهت ارايه آموزشهايي كه نياز به متخصصين خارج از كشور دارد و چنين متخصصي در كشورها وجود ندارد، شناسايي گردد.

خلاصه پروژه:
تعيين دوره ها، نحوه و فرآيند آموزش در بهينه سازي مصرف سوخت در صنعت خودرو

نتايج پروژه:
تعيين روشهاي آموزشي مورد نياز به منظور آموزش صحيح و منطبق با استاندارهاي آموزشي روز دنيا
تشريح روشهاي پرسشنامه وتكميل آنها توسط متخصصين مربوطه
تعيين عناوين اموزشي مختص آموزش بينندگان مختلف
تعيين تجهيزان مورد نياز در انواع روشهاي آموزشي
ارائه سمينار و دريافت نظرات اصلاحي

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها