طرح نصب کاربراتور الکترونيک REEC

عنوان پروژه: طرح نصب کاربراتور الکترونيک REEC

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت DESCO انگلستان
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83-82
هدف پروژه:
ارزيابي ميزان تاثير كاربراتور الكترونيك Reec در كاهش مصرف سوخت 10 دستگاه خودروي پيكان بصورت pilot و تعيين تغييرات ديگر پارامترهاي كاركردي.

خلاصه پروژه:
10 دستگاه خودروي پيكان پس از سرويس و تنظيمات مربوطه بصورت عادي بدون هيچگونه تجهيزات اضافي مورد تست و پيمايش قرار گرفتند. اين نتايج در ادامه با نتايج حاصل از همين خودروها در وضعيت تجهيزآنها به كيت Reec مقايسه و رفتار عملكردي خودروها استخراج شد.

نتايج پروژه:
اين مطالعه پايلوت نشان داد كه طرح ياد شده به ميزان 10 درصد در آزمايشگاه و 14 در صد در پيمايشات واقعي موفقيت در كاهش مصرف سوخت داشته است. ضمن اينكه ميزان مجموع آلاينده ها تقريبا 40 در صد كاهش داشته است در نظر است تا اين طرح در فاز اجراي كلان مورد استفاده انبوه قرار گيرد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها