شبيه سازي تکنولوژي خودرو با استفاده از نرم افزار

عنوان پروژه: شبيه سازي تکنولوژي خودرو با استفاده از نرم افزار

پيمانكار/مشاور پروژه: شرکت چکاد رايانه البرز
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 82-81
هدف پروژه:
شبيه سازي 11 مدل مختلف خودروهاي توليدي ايران و بررسي ميزان مصرف سوخت و ساير ايتمهاي كاركردي خودروهاي بكمك نرم افزار و بررسي اثر تونل باد.

خلاصه پروژه:
خودروهاي پيكان ، پرايد، پژو، سمند، پاترول و غيره... با استفاده از نرم افزارADVANCED VEHICLE SIMULATION (Advisor) مورد تحليل قرار گرفته و ميزان مصرف سوخت آنها بادادن اطلاعات مربوط به نوع موتور ، گير بكس ، قواي محركه ، آيروديناميك، وزن مركز ثقل ،نوع كاربري و سيكل رانندگي مورد استفاده به نرم افزار ياد شده ، استخراج گرديده است همچنين با استفاده از نرم افزار Fluent نسبت به شبيه سازي تونل باد و تعيين اثر تجهيزاتي مانند Flap ، دماغه و غيره000 روي چند نوع كاميون تعيين گرديده است.
امروز بسياري از دانشگاههاي و شركت هاي خودروسازي از نرم افزارAdvisor براي بررسي ميزان مصرف سوخت مصرفي در خودرو استفاده مي كنند.
به كمك اين نرم افزار مي¬توان يك خودرو را بر اساس مشخصات آن تعريف كرد و اطلاعات مربوط به خودروي خاصي را وارد و اثر پارامترهاي مختلف را درقسمت هاي گوناگون آن ديد خودروهاي داخلي به كمك اطلاعات واقعي آنها به كمك اين نرم افزار شبيه سازي شده است .
روند اجرايي اين پروژه به اين صورت بوده است كه اطلاعات مربوط به خودروهاي ,405,RD پيكان ، پاترول و...( ازجمله MAP موتور، اطلاعات مربوط به جعبه دنده، وزن قسمت هاي مختلف خودرو ازجمله موتور و بدنه، ضريب آيروديناميكي بدنه و....) را تهيه كرده و سپس اين اطلاعات را به فرمت قابل قبول نرم افزار درآورده و در قالب فايلهايي با نامهاي خودروها ذخيره شده است سپس نتايج و گرافهاي مصرف سوخت خودرو و مطالعات پارامتريك يعني ميزان اثرات هر كدام از اين مسائل را در ميزان مصرف سوخت از جمله ضريب دراگ، ضريب توزيع وزن و ... به صورت پارامتريك مطالعه شده است.
نرم افزارadvisorياAdvanced Vehicle Simulator ، توسطEnergy Laboratory National Renewable و زير نظر دپارتمان انرژي ايالات متحده ايجاد شده است. اين نرم افزار مجموعه اي از مدلها و اطلاعات براي شبيه سازي خودروها به وسيله Simulink نرم افزارMatlab مي باشد . به كمك اين نرم افزار مي توان يك آناليز سريع از ميزان عملكرد و بررسي اقتصادي مصرف سوخت داشت.
مزاياي استفاده از advisor :
1- تخمين ميزان مصرف سوخت خودروهاي ساخته نشده
2- دانستن اينكه خودروهاي معمولي ، هيبريد و الكتريكي چگونه انرژي را مصرف مي كنند و خودرو در چه قسمتي در طول سيكل ميزان بيشتري از انرژي را مصرف مي كند.
3- بررسي ميزان آلودگي توليد شده توسط خودروها در سيكل هاي مختلف
4- ايجاد الگوي مصرف انرژي براي خودروهاي هيبريدي
بدست آوردن مناسب ترين نسبت جعبه دنده براي بهينه كردن ميزان مصرف سوخت

نتايج پروژه:
دستيابي به آمار و ارقام شبيه سازي شده از مصرف سوخت خودروهاي و مقايسه آنها با نتايج واقعي.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها