سيکل حرکتي در تهران ( ميني بوس، اتوبوس)

عنوان پروژه: سيکل حرکتي در تهران ( ميني بوس، اتوبوس)

پيمانكار/مشاور پروژه: AVL/MTC
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83
هدف پروژه:
ارزيابي مجموعه عواملي كه در مورد نحوه استفاده و بكارگيري خودرو قرار مي گيرند اقدام به بررسي ومطالعه حركت خودروها در سطح شهرهاي مختلف ضروري مي باشد .از اين مطالعات همچنين جهت ارزيابي روشهاي كنترل ترافيك ، نحوه رانندگي و رفتار راننده ها مي توان استفاده كرد. همچنين هرگونه برنامه ريزي براي ترافيک درون شهري وابسته به وجود اين سيکل حرکتي مي باشد. بدين منظور در اين پروژه هدف، استخراج يک سيکل حرکتي دقيق از ترافيک شهر تهران مي باشد.

خلاصه پروژه:
1- ارزيابي وضعيت ترافيكي شهر تهران و ارائه راه حلهاي كاربردي جهت بهبود آن
2- ارائه سيكل حركتي استاندارد براي انجام تست هاي دينامومتري ارزيابي مصرف سوخت آلاينده اي خودروها
3- تهيه دستورالعمل ها و توصيه ها براي رانندگان
4- ارائه سيكل حركتي استاندارد داخلي براي مطالعات و شبيه سازي كامپيوتري

آخرین ویرایش در شنبه, 25 ارديبهشت 1395 ساعت 13:47
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها