کاهش تقاضاي سفر

عنوان پروژه: کاهش تقاضاي سفر

پيمانكار/مشاور پروژه: مهندسين مشاور طرح راههاي طلايي
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83-82
هدف پروژه:
- بررسي و شناسايي سفرهاي درون¬شهري تهران (مبدا-مقصد)
- تحليل و شناسايي مسيرهاي سازماني يکسان
- استفاده از شيوه هاي جايگزين جهت كاهش تقاضاي سفر
- استفاده از Van در مشاركت در جابجايي پرسنل سازمان يا سازمانهاي هم مسير
- استفاده از خودروي جهت پيمايش يك مسير مشترك
- توسعه صندوق پستي به منظور حذف سفرهاي زائد

خلاصه پروژه:
- توسعه صندوقهاي پستي به منظور کاهش تقاضاي سفر
- توسعه و گسترش همپيمايي سازماني Van Pooling)) به منظور کاهش سفرهاي سازماني درون¬شهري تهران به منظور بهبود ترافيک و کاهش مصرف سوخت
- همپيمايي شخصي (Car Pooling) به منظور کاهش سفرهاي شخصي درون¬شهري تهران به منظور بهبود ترافيک و کاهش مصرف سوخت
- تحليل¬ها و توجيهات فني و اقتصادي پروژه

نتايج پروژه: انتخاب مسيرهاي نمونه براي Vanpool ,Carpool و منطقه 2 شهرداري براي توسعه صندوق پستي و مكانيابي نقاط تحقيقاً راهكاري اساس و مهم در راستاي كاهش تقاضاي سفر و به تبع آن كاهش آلودگي هوا و كمينه سازي مصرف سوخت نمي باشد. در آورد منافع حاصل از اجرايي Vanpool , Carpool و توسع صندوق پستي و تاثير آن بر مصرف سوخت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها