بررسي چراغهاي راهنمايي براي ايجاد موج سبز

عنوان پروژه: بررسي چراغهاي راهنمايي براي ايجاد موج سبز

پيمانكار/مشاور پروژه: حسين رضا شهيد زاده اسدي
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 82-81
هدف پروژه:
ايجاد يک هارموني و همزماني بين چراغ هاي راهنمايي يک مسير يا يک خيابان، به نحوي که وسايل نقليه عبوري با سرعت مجاز به حداقل تعداد چراغ قرمز مواجه شوند را موج سبز مي نامند.
بررسي وضعيت اجزاي موجود چراغهاي راهنمايي در 10 تقاطع با جمع آوري آمار به روز از جمله حجم ترافيك، سرعت، عابر پياده و Sat. Flow در تمام تقاطعها ، آناليز كردن آمار با استفاده از نرم افزار Corsim و Synchnoو تهيه موج سبز در زمانهاي OFFPK,AM,PM و تاثير اين موارد در كاهش مصرف سوخت

خلاصه پروژه:
بررسي وضعيت اجزاي موجود چراغهاي راهنمايي در 10 تقاطع با جمع آوري آمار به روز از جمله حجم ترافيك، سرعت، عابر پياده و Sat. Flow در تمام تقاطعها ، آناليز كردن آمار با استفاده از نرم افزار Corsim و Synchnoو تهيه موج سبز در زمانهاي OFFPK,AM,PM و تاثير اين موارد در كاهش مصرف سوخت

نتايج پروژه: تهيه آمار و وضعيت ترافيكي تقاطع هاي مذكور و آناليز اطلاعات موجود در ساعات مختلف وشبيه سازي وضعيت و محاسبه سيكل مشترك تقاطع ها و زمانبندي براي حالت هماهنگ با بهينه سازي

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 ساعت 09:12
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها