مطالعات سيکل شهري در شهر تهران ( تاکسي و سواري ) شبيه سازي سيکل رانندگي

عنوان پروژه: مطالعات سيکل شهري در شهر تهران ( تاکسي و سواري ) شبيه سازي سيکل رانندگي

پيمانكار/مشاور پروژه: دانشگاه علم و صنعت ايران
وضعيت پروژه: اتمام يافته
سال اجرا : 83-82
هدف پروژه:
سيکل حرکت وسايل نقليه بر اساس نوع کاربري آنها متفاوت مي باشد. اين امر مخصوصا در شهرها بيشتر نمود پيدا مي نمايد. توقف هاي پي در پي و حداکثر سرعت وسايل نقليه بسته به نوع کاربري تفاوت دارد. وجود يک سيکل حرکتي مناسب از وضعيت تردد وسايل نقليه سبک در شهر تهران به دليل بيشترين مصرف سوخت اين خودروها، از ضروريات مي باشد. وجود چنين سيکل حرکتي زمينه اي مناسب براي محاسبه ميزان مصرف بنزين در شهر تهران فراهم مي نمايد. همچنين چنين سيکلي به مديران و برنامه ريزان امر ترافيک الگويي مناسب براي بررسي نتايج طرح هاي ترافيکي ارايه مي دهد

خلاصه پروژه:
مطالعه سيكلهاي حركتي ارائه شده براي شهرها و كشورهاي مختلف دنيا
بررسي روشهاي مختلف اندازه گيري و انتخاب روشهاي مناسب
تعيين مشخصات اندازهگيري
انجام اندازه گيري بر روي سواري هاي شخصي تاكسي ها
محاسبات آماري و تهيه سيكل حركتي براي سواري ها- تاكسي ها
بررسي وضعيت ترافيكي شهر با استفاده از سيكلها ي حركتي بدست آمده

فايل پروژه: 469 كيلوبايت

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 ساعت 08:55
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها