آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

21516 دفعه

آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

هيأت وزيران در جلسه ۱۴/۱۱/۹۴ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و به استناد ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آيين­نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند :

الف ـ نيروگاه غيردولتي: نيروگاه ­ هاي غيردولتي توليد برق از منابع انرژي تجديدپذير و پاك از جمله زيست توده، بادي، خورشيدي، توليد برق از بازيافت حرارت در فرايندهاي صنعتي، زمين گرمايي، آبي كوچك تا ظرفيت (۱۰) مگاوات، دريايي و ساير انواع فناوري ­ ها در مقياس ­ هاي مختلف كه متصل به شبكه انتقال و توزيع برق وابسته و تابعه وزارت نيرو مي ­ باشند .

ب ـ نرخ پايه: نرخ خريد تضميني بلندمدت برق به ازاي هر كيلووات ساعت در زمان انعقاد قراردادهاي خريد تضميني از نيروگاه غير دولتي .

پ ـ متوسط قيمت تبديل انرژي: كل ارزش معاملاتي نيروگاه ­ هاي حرارتي در بازار عمده فروشي منهاي كل هزينه سوخت نيروگاه ­ هاي مذكور تقسيم بر كل انرژي تحويلي آنها به بازار عمده فروشي در طول سال قبل شمسي كه توسط شركت مديريت شبكه برق ايران اعلام مي ­ شود .

ت ـ صرفه­جويي حاصل از كاهش انتشار آلاينده­ها و مصرف آب: ميزان كاهش هزينه ­ هاي زيست محيطي و اجتماعي كه به دليل استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و پاك و كاهش انتشار آلاينده ­ هاي محلي و جهاني و كاهش مصرف آب به دست مي ­ آيد و رقم آن توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه ­ ريزي كشور تعيين مي ­ شود.

ث ـ نرخ خدمات انتقال: كل ارزش معاملاتي بابت انتقال به شركت ­ هاي برق منطقه ­ اي تقسيم بر كل انرژي تحويل شده به شبكه توزيع در طول سال قبل شمسي كه توسط

شركت مديريت شبكه برق ايران اعلام مي ­ شود .

ج ـ متوسط بازده

نيروگاه­هاي حرارتي: ارزش حرارتي انرژي الكتريكي تحويلي

نيروگاه ­ هاي حرارتي به شبكه تعيين شده توسط شركت مديريت شبكه برق ايران تقسيم بر ارزش حرارتي سوخت مصرفي آنها تعيين شده توسط وزارت نفت در طول سال قبل شمسي كه توسط شركت مديريت شبكه برق ايران با همكاري سازمان مديريت و برنامه ‌ ريزي كشور اعلام مي ­ شود .

چ ـ سازمان: سازمان انرژي ­ هاي نو ايران .

ماده۲ـ وزارت نيرو موظف است نرخ ­ هاي خريد تضميني برق از انواع نيروگاه غيردولتي را به گونه ­ اي اعلام نمايد كه متوسط وزني آنها با نرخ پايه برابر گردد .

تبصره۱ـ نرخ پايه برابر مجموع متوسط قيمت تبديل انرژي به علاوه صرفه جويي حاصل از كاهش انتشار آلاينده ­ ها به علاوه ارزش سوخت صرفه ­ جويي شده مي ­ باشد .

 تبصره۲ـ ارزش سوخت صرفه ­ جويي شده به ازاي هر كيلووات ساعت براساس رابطه زير محاسبه مي ­ شود :

ارزش حرارتي يك كيلووات ساعت برق

متوسط بازده نيروگاههاي حرارتي* ارزش حرارتي يك مترمكعب گازطبيعي

قيمت سوخت صرفه‌جويي شده * =ارزش سوخت صرفه‌جويي شده به ازاي هر كيلووات ساعت برق

در رابطه مذكور، قيمت سوخت صرفه ­ جويي شده برابر با متوسط وزني قيمت فوب ( FOB ) خليج فارس سوخت مايع مصرفي نيروگاه ­ هاي حرارتي كشور در طول سال قبل شمسي خواهد بود .

تبصره۳ـ چنانچه نيروگاه غيردولتي برق توليدي خود را در سطح شبكه توزيع عرضه نمايد، نرخ خدمات انتقال به نرخ خريد تضميني برق آن نيروگاه اضافه مي ­ شود .

تبصره۴ـ تأمين هزينه اتصال به شبكه براي مولدين با ظرفيت توان توليد تا سقف ظرفيت انشعاب مشترك، برعهده سازمان مي ­ باشد .

ماده۳ـ نرخ پايه قرارداد خريد برق از نيروگاه غيردولتي در زمان پرداخت براساس ضريب زير تعديل و در پرداخت صورتحساب ­ هاي ماهانه مورد عمل قرار مي ­ گيرد :

شاخص قيمت خرده‌فروشي

در ابتداي سال پرداخت

شاخص قيمت خرده‌فروشي

در ابتداي سال ابتداي بهره‌برداري

متوسط نرخ رسمي تسعير ارز (يورو)

در دوره يكساله قبل از زمان پرداخت

متوسط نرخ رسمي تسعير ارز (يورو)

در دوره يكساله قبل از شروع بهره‌برداري

α-۱    α*  = ضريب تعديل در ضريب يادشد، ( α ) عددي بين پانزده صدم و سه دهم به انتخاب سرمايه ­ گذار خواهد بود .

ماده۴ـ مدت قرارداد خريد تضميني برق با تشخيص وزارت نيرو و حداقل برابر طول عمر مفيد هر نوع نيروگاه غيردولتي تعيين مي ­ شود .

ماده۵ ـ به منظور ايجاد انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد برق از پسماند، مبلغ نهايي قابل پرداخت خريد برق تجديدپذير از نيروگاه ­ هاي غيردولتي موضوع اين آيين ­ نامه، در ضريب افزاينده ­ اي كه توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت نيرو و عضويت وزارت كشور، سازمان حفاظت محيط ­ زيست و معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور تعيين مي ­ گردد، ضرب مي ­ شود .

تبصره۱ـ محاسبه ضريب افزاينده موضوع اين ماده صرفاً شامل آن دسته از نيروگاه ­ هاي غيردولتي مي ­ شود كه طرح توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي آنها

پيش از احداث به تأييد كارگروه فوق ­ الذكر برسد .  

تبصره۲ـ تحويل پسماند موردنياز نيروگاه ­ هاي غيردولتي مذكور به صورت رايگان توسط شهرداري انجام مي ­ شود . ساير ضوابط اجرايي اين ماده نيز توسط كارگروه مذكور ظرف سه ماه تهيه و ابلاغ خواهد شد .

ماده۶ ـ به منظور تشويق توسعه دانش فني بومي و حمايت از ساخت داخل،

نرخ پايه مي ­ تواند براي نيروگاه ­ هاي غيردولتي برخوردار از دانش فني، طراحي و ساخت داخل حداكثر تا سي درصد متناسباً افزايش يابد .

تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعيين ميزان افزايش نرخ پايه موضوع اين ماده شامل فهرست راهنما براي تعيين سهم وزني دانش فني، طراحي و ساخت داخل به تفكيك اجزا و تجهيزات اصلي نيروگاه ­ غيردولتي توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور تهيه و توسط وزير نيرو ابلاغ مي ­ شود .

ماده۷ـ منابع مالي موردنياز براي خريد برق از توليدكنندگان موضوع اين آيين ­ نامه از منابع پيش ­ بيني شده در تبصره ۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي تأمين مي ­ شود .

تبصره ـ استفاده از منابع بلاعوض دولتي ناشي از صرفه ­ جويي سوخت مصرفي موضوع اين آيين ­ نامه منوط به عدم استفاده احداث‌كننده نيروگاه غيردولتي از ساير منابع مشابه از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ­ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور براي احداث نيروگاه مي ­ باشد .

معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري

 

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 08:51
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

آدرس : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23 صندوق پستي: 1477-19395

كدپستي: 1991813941

تلفن : 6-88604760

تلفن مركز اطلاع رساني : 81911

فكس : 88604829 

پیشخوان روزنامه ها