بخاري‌هاي گازسوز دودكش‌دار

شركت بهينه سازي مصرف سوخت علاوه بر زمينه سازي تدوين استانداردهاي مصرف و برچسب انرژي با همكاري موسسه استاندارد نسبت به تجهيز و راه‌اندازي آزمايشگاه جهت انجام آزمون‌هاي مربوط به برچسب انرژي و ارتقاي سطح استانداردهاي توليد مطابق با تكنولوژي‌هاي جديد دنيا اقدام كرده است.

رعايت الزامات و ويژگي‌هاي اين استانداردها توسط سازندگان كه پس از تصويب در كميته ملي به عنوان استاندارد ملي اجباري شناخته مي‌شود، از سويي باعث افزايش ايمني مصرف كننده و كاهش سطح ريسك ناشي از بروز حادثه و از سوي ديگر امكان اخذ رده انرژي بالاتر در طبقه بندي برچسب انرژي مي‌گردد.
با نصب حس‌گر دودكش يا استفاده از سيستم حساس به ميزان اكسيژن (ODS) در بخاري‌هاي گازسوز دودكش دار از مرگ و مير و حوادث ناشي از مسموميت گاز منوكسيد كربن جلوگيري مي‌شود.
 

وجود سيستم ايمني قطع جريان گاز در اثر كاهش اكسيژن (ODS) و يا حس‌گر دودكش در بخاري‌هاي گازسوز دودكش دار از عوامل افزايش ضريب ايمني مصرف كننده در برابر حوادث ناشي از كاهش اكسيژن محيط، مسموميت با منوكسيد كربن (CO) و گاز گرفتگي ناشي از آن يا عدم مكش مناسب دودكش و پس زدگي محصولات احتراق مي‌باشد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها