پالايشگاه‌هاي گاز

چاپ

پالایشگاههای گاز

    پالایشگاه گاز مجموعه­ای صنعتی است که با دریافت و فرآورش گاز خام استخراجی از منابع گازی، جداسازی ترکیبات سنگین، تنظیم نقطه شبنم و بهبود ارزش حرارتی گاز، محصول قابل مصرفی را به خطوط انتقال و مصرف کنندگان تحویل می­نماید. پالایشگاههای گاز تأمین کننده اصلی گاز کشور محسوب می­گردند. فرآيندهاي اصلي در پالايشگاه‌هاي گاز شامل موارد زیر می­باشد:

دریافت گاز و جداسازی میعانات گازی

شیرین سازی گاز و بازيافت گوگرد

نم‌زدايي گاز تصفيه شده

تنظيم نقطه شبنم و حذف مرکاپتان

تثبيت ميعانات گازي

تقویت فشار و انتقال گاز

احياء حلالهای مورد استفاده ( MEG )

بر اساس ترازنامه انرژی کشور در سال 1394 ، شرکتهای پالایشی گاز كه بهره برداري از آنها تحت مديريت شركت ملي گاز ایران بوده است عبارتند از:

شرکت پالایش گاز پارسیان: با دو پالايشگاه شماره يك و دو در لامرد فارس واقع بوده و در سال 1394 تأمين 5/13 درصد از كل گاز طبيعي فرآورش شده ايران را به عهده داشته است. محصولات توليدي اين دو پالايشگاه، گاز سبك، اتان و مايعات سنگين­تر به ترتيب براي تزريق در شبكه سراسري و خوراك مجتمع­هاي پتروشيمي استفاده مي شود.

شرکت پالایش گاز بیدبلند: محل پالايشگاه در استان خوزستان مي­باشد كه از گازهاي خروجي واحدهاي گاز و گازمايع (200، 300 و 1600) در مناطق نفت­خيز جنوب و بخشي از گاز ترش پارس جنوبي، تغذيه مي شود. اين پالايشگاه در طول سال 1394 تأمين حدود 6/3 درصد كل گاز فرآورش شده را به عهده داشته است.

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم: محل پالايشگاه­ها به ترتيب در بندرعباس و قشم مي باشد و از ميادين گازي سرخون و گورزين قشم تغذيه مي شوند. در سال 1394 اين پالايشگاه تأمين 8/1 درصد از كل گاز فرآورش شده كشور را به عهده داشته است.

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد: محل اين پالايشگاه در سرخس مي باشد و با 5 واحد فرآورش، از مخازن گازي ترش مزدوران، شوريجه B و شوريجه D كه اسيدي ترين نوع گاز كشور است تغذيه مي شود. علاوه بر آن واحد نم زدايي در گنبدلي و شوريجه و يك واحد پالايشي ميعانات گازي جزء تأسيسات اين شركت مي باشند. اين پالايشگاه در سال 1394 ، تأمين حدود 5/7 درصد از كل گاز فرآورش شده كشور را به عهده داشته است.

شرکت پالایش گاز فجر جم: محل اين پالايشگاه در بندر طاهري (سیراف) مي باشد كه از ميادين گازي نار، كنگان و پارس جنوبي تغذيه مي شود و بيش از حدود 7/13 درصد گاز فرآورش شده كشور توسط پالايشگاه فجر جم به عنوان بزرگ­ترين پالايشگاه گازي كشور تأمين مي شود.

پالايشگاه گاز مسجد سليمان: اين پالايشگاه از گاز گنبدي ميدان نفت-سفيد تغذيه مي شود و محصولات توليدي آن گاز سبك و ميعانات گازي مي باشند. گاز سبك براي مصارف منطقه و ميعانات گازي توليدي در حال حاضر به نفت خام تزريق مي­گردد.

شركت پالايش گاز ايلام: اين پالايشگاه از گاز ترش ميدان گازي تنگ بيجار تغذيه مي شود. محصولات تولیدی این پالایشگاه گاز سبک و میعانات گازی می­باشد.

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي: يكى از شركت­هاى فرعى شركت ملى گاز ايران است كه در سال 1377 تأسيس و عهده دار مسئوليت بهره بردارى از تأسيسات خشكى فازهاى چندگانه ميدان گازى پارس جنوبى شده است. این شركت ، نگهدارى و بهره بردارى از پالايشگاه­هايي را عهده­دار خواهد بود كه در سايت هاى 1 و 2 منطقه ويژه اقتصادى انرژی پارس يعنى عسلويه و كنگان واقع شده اند. این مجتمع در سال 1394 با تأمين 53 درصد از گاز تحويلي، بيشترين سهم از كل گاز تحويلي به خطوط انتقال را به خود اختصاص داده است و به اين ترتيب عمده ترين تأمين كننده اين حامل انرژي در كشور بوده است.

واحدهاي مختلف در پالايشگاه­هاي گازي بخشي از توليدات گاز خود را براي مصرف سوخت استفاده ميكنند. براساس ترازنامه هيدروكربوري كشور در سال 1394، ميزان سوخت مصرفي پالايشگاه‌هاي گاز 5/4303 ميليون مترمكعب در سال مي‌باشد که نسبت به سال قبل 6 درصد افزایش داشته است.

استاندارد مصرف انرژی در پالایشگاه های گاز

استاندارد و معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي پالایشگاههای گاز با شماره استاندارد ملی 14156، توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ، در سال 1390 تدوین گردیده است.

با تدوين استاندارد مصرف انرژي در فرآیندهای پالایشگاههای گاز ، مبناي اندازه­گيري مصارف سوخت و نواقص فرآيندهاي موجود شناسايي شده و با ارائه راهكارهاي مؤثر، از اتلاف انرژي در پالایشگاههای گاز موجود و همچنين پالایشگاههای جديدالاحداث جلوگيري بعمل خواهد آمد.

از جمله راهکارهای صرفه­جویی مصرف انرژی در پالایشگاههای گاز می­توان به موارد زیر اشاره کرد: