تدوين و تجديد نظر استانداردهاي لوازم خانگي مصرف کننده سوخت

عنوان پروژه : تدوين و تجديد نظر استانداردهاي لوازم خانگي مصرف کننده سوخت

پيمانكار/مشاور: شرکت سارا صنعت 
سال اجرا: 81-80 
وضعيت پروژه: پايان يافته

هدف پروژه: هدف پرژه، تدوين استاندارد هاي عملکرد و ايمني لوازم خانگي و بازنگري استانداردهاي موجود آن است.

اطلاعات ضميمه:

بازنگري استانداردهاي پنچ وسيله که عمدتا به دليل قديمي بودن منابع اصلي آن و عدم هم‌خواني با تکنولوژي روز، مجدد بازنگري يا تدوين شدند:

1- استانداردهاي بازنگري شده:

بخاري گازسوز دودکش دار
آب گرمکن گازسوز فوري
آب گرمکن گازسوز مخزني
اجاق گاز
بخاري گاز سوز بدون دودکش
2- استانداردهاي تدوين شده:

آب گرمکن گازسوز بدون دودکش
اين استانداردها پس از تدوين به‌صورت پيش نويس در کميته فني و نهايي ارائه و تصويب شدند و نهايتاً در کميته ملي مطرح شده، به تصويب رسيدند.

نتايج پروژه:
ساير اقدامات صورت گرفته در پروژه:
1- بازنگري و اصلاح استانداردهايي که بعضاً 20 سال از تاريخ تدوين آن‌ها مي‌گذشت. مانند بخاري گازسوز دودکش دار (شماره 1220)
2- استفاده از منابع و استانداردهاي جديد در ويرايش اخير استانداردها
3- استاندارد بخاري گازسوز دودکش دار به شماره ملي 1-1220 بر مبناي استانداردهاي بين المللي:

AG-103
EN-613
4- استاندارد بخاري گازسوز دودکش دار به شماره ملي 1-7268 بر مبناي استانداردهاي بين المللي:

EN-449
ANSI.Z21.11.2
5- استاندارد آب گرمکن گازسوز فوري به شماره ملي 1-1828 بر مبناي استانداردهاي بين المللي:

AG-102
EN-26
6- استاندارد آب گرمکن گازسوز مخزن دار به شماره ملي 1-1219 بر مبناي استانداردهاي بين المللي:

AG-102
EN-89
7- سطح ايمني و عملکرد بالاتري براي تدوين استانداردها به‌کار گرفته شد که خود مقدمه اي براي تهيه استانداردهاي برچسپ انرژي مي‌باشد.
8-
با همکاري مؤسسه استاندارد، استاندارد ويژگي، عملکرد و روش‌هاي آزمون بخاري گاز سوز بدون دودکش براي اولين بار تهيه شد که پس از گذراندن مراحل کميته فني و نهايي، در تاريخ 15/10/82 در کميته ملي مطرح و تصويب گرديد. مرجع تدوين اين استاندارد، دو استاندارد آمريکا و اروپايي زير مي باشد:


ANSI Z21.11.2-2000
EN 449 -1996

استاندارد های لوازم خانگی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس

تهران ، ميدان ونك ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور شرقي، پلاك 23
صندوق پستي: 1477-19395
كدپستي: 1991813941 
تلفن : 6-88604760

فكس : 88604829