گزارش و نمایه (25)

01 آذر 1396
06 دی 1395
24 آذر 1395
09 آبان 1395
28 فروردين 1395

اطلاعات تکميلي

18 فروردين 1395
16 فروردين 1395
15 فروردين 1395
10 اسفند 1394
10 اسفند 1394

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها