آرشیو آخرین خبرها (113)

30 مرداد 1396
22 مرداد 1396
22 مرداد 1396
10 مرداد 1396
02 مرداد 1396
17 تیر 1396
02 خرداد 1396

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها