آرشیو آخرین خبرها (86)

02 خرداد 1396
19 فروردين 1396
03 آذر 1395
25 آبان 1395
08 شهریور 1395
03 مرداد 1395
30 تیر 1395

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها