صنعت قند و شكر

02 فروردين 777
1961 دفعه
 

درحال حاضر صنعت قند وشكر كشور با 8 كارخانه نيشكري و 35 كارخانه چغندري در حال فعاليت مي‌باشد. ميزان توليد اسمي كارخانجات نيشكري 90000 و كارخانجات چغندري 72650 تن در روز بوده و ميزان قند و شكر توليدي در بخش چغندري233254 تن و در بخش نيشكري 319479 مي‌باشد.
صنعت قند و شكر با مصرف ساليانه بالغ بر 2/1 ميليون متر مكعب معادل نفت كوره ، عمده‌ترين صنعت مصرف كننده انرژي در بخش صنايع غذايي مي‌باشد. نمودار ذيل سهم فرآورده‌هاي نفتي را در تامين انرژي اين بخش نشان مي‌دهد.

سهم فراورده هاي نفتي در تامين انرژي صنعت قند وشكر

 

 
  راهكارهاي صرفه‌جويي انرژي  
  فرايند توليد شكر بسيار پيچيده، و انرژي‌بر و داراي شبكه حرارتي منسجمي مي باشد، بنابراين فن آوريهايي كه مي توانند عملكرد فرآيند را بهينه كنند، سبب كاهش مصرف انرژي در اين صنعت مي گردد.
راهكارهاي صرفه جويي انرژي در صنعت قند شكر در دو بخش به شرح ذيل طبقه بندي مي گردد:
 
 
 1- راهكارهاي فرآيندي:
1- صرفه جويي مصرف انرژي در واحد استخراج شربت
2- صرفه جويي مصرف انرژي در گرم كن هاي شربت
3- صرفه جويي مصرف انرژي در واحد اواپراسيون
4- صرفه جويي انرژي در ديگ هاي پخت تحت خلاء
5- صرفه جويي انرژي در واحد سانتريفوژ
 
     
 
 2- راهكارهاي عمومي:
1- توليد بهينه بخار در بويلرهاي كارخانه
2- صرفه جويي در مصرف انرژي از طريق نصب تجهيزات بازيافت حرارت خروجي
3- توليد و استفاده موثر از انرژي الكتريكي و راهكارهاي اصلاحي
4- استفاده از تكنولوژي غشا نيمه تراوا (اسمز معكوس)
5- استفاده از پمپ هاي حرارتي به منظور صرفه جويي انرژي
6- استفاده از تكنولوژي پينچ
7- استفاده از سيستم هاي كنترل بهينه در كارخانه
 
     
 
اقدامات انجام شده به منظور كاهش مصرف انرژي:
1- تدوين استانداردمصرف انرژي در صنعت قند و شكر
2- حمايت از تبديل سوخت كارخانه هاي قند و شكر
3- مميزي انرژي و پياده سازي واحد مديريت انرژي در كارخانه قند و شكر
4- برگزاري دوره آموزشي بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت قند وشكر
5- برگزاري سمينارهاي آموزشي بهينه سازي مصرف انرژي
 
     
 
اقدامات در دست انجام:
1- بازنگري استانداردهاي مصرف انرژي در صنعت قند و شكر
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها