صنايع روغن نباتي

13 ارديبهشت 1395
1961 دفعه

صنعت روغن نباتي با مصرف ساليانه بالغ بر300 هزار متر مكعب معادل نفت كوره دومين مصرف كننده انرژي در بخش صنايع غذايي ميباشد. نمودار ذيل سهم فراورده هاي نفتي در تامين انرژي اين بخش را نشان مي دهد.

 

سهم فرآورده‌هاي مختلف در تامين انرژي صنتع روغن نباتي

جريان انرژي در واحدهاي صنعتي توليد روغن نباتي:
در شكل زير جريان انرژي و مواد در صنعت توليد روغن نباتي نشان داده شده است. مشاهده مي‌شود که بخار آب هم به عنوان حامل انرژي و هم به عنوان ماده اوليه در بسياري از بخشها مصرف مي شود. همچنين در همه بخشها از برق استفاده مي شود. از نفت گاز (گازوئيل) براي سوخت موتورهاي ديزل و توليد برق و نيز در برخي واحدها براي توليد آب گرم يا بخار آب استفاده مي شود. در واحدهايي که از گاز پلانت براي توليد هيدروژن استفاده مي کنند، مصرف عمده گاز طبيعي در فرآيند توليد هيدروژن است. در برخي واحدها از سيستم همزمان توليد برق و حرارت CHP استفاده مي‌شود.
نکته ديگر، قابليت تبديل و جايگزيني انواع حاملهاي انرژي بجاي يکديگر است، بطوريکه در بسياري از موارد براي کاهش هزينه نهايي انرژي مصرفي واحد صنعتي از حامل انرژي جايگزين (مانند گاز طبيعي بجاي برق) استفاده مي شود. چنانچه موضوع معيار مصرف انرژي در صنعت توليد روغن نباتي مطرح باشد، بايستي توجه داشت که با جايگزيني انواع حاملهاي انرژي بجاي يکديگر، امکان کاهش مصرف يکي از حاملهاي انرژي فراهم مي شود، در حالي که ممکن است مجموع انرژي مصرفي کاهش نيافته باشد. از اين رو بررسي استاندارد مصرف انرژي در صنعت توليد روغن نباتي بايستي بر مبناي تمامي حاملهاي انرژي و به ويژه گاز طبيعي و برق باشد.

اقدامات انجام شده به منظور كاهش مصرف انرژي:
1- تدوين استاندارد مصرف انرژي در صنعت روغن نباتي
2- مميزي انرژي و پياده سازي واحد مديريت انرژي در كارخانه
3- اجراي طرح توليد همزمان برق و حرارت CHP در كارخانه روغن نباتي بهشهر
   
اقدامات در دست انجام:
1- بازنگري استانداردهاي مصرف انرژي در صنعت روغن نباتي
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « ساير صنايع صنعت قند و شكر »

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها