مقالات انرژي هاي تجديد پذير

فايل

تهيه كننده

عنوان مقالات

#
انرژيهاي تجديد پذير

307 KB

 

Iniyan S/Jebaraj S/Suganthi L./Anand A Samuel

energy models for renewable energy utilization and to replace fossil fuels

1
   

calculation of extractable wave power in oman sea

2
   

a model-derived comparison of global solar radiation in south and north coasts of Iran

3
    بررسي فرآيند توليد برق از زائدات ميادين ميوه و تره بار « مطالعة موردي ميدان ميوه و تره بار مركزي تهران 4
    کف خواب خورشيدي 5
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها